Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Kantoor Rijksgebouwendienst, v/h Oranje Nassaumijnen (Heerlen).

Brandwerend betimmeren

Door de staalconstructie te betimmeren met brandwerende plaat zijn brandwerendheden van 60, 90 en 120 minuten haalbaar.


Bekleden met plaatmateriaal.


Brandwerend betimmeren gebeurt veelal bij constructiedelen (kolommen, liggers) die in het zicht moeten blijven.

Bij brandwerend betimmeren wordt doorgaans een plaat van mineraalvezels of van vezelversterkt gips, vermiculiet of (calcium) silicaat gebruikt. Een plaat van mineraalvezels is relatief licht van gewicht (minder dan 180 kg/m3). De andere materialen zijn zwaarder (450–1000 kg/m3).


Het plaatmateriaal is ook verkrijgbaar als schalen en passtukken, waardoor bijvoorbeeld ook ronde kolommen, schuin aflopende liggereinden, trekstangen en hangstaven efficiënt te bekleden zijn.

De beplating is aan te brengen met schroeven, lijm of andere, meegeleverde bevestigingsmiddelen.

Brandwerend betimmeren geeft geen of slechts geringe stofontwikkeling. Het plaatmateriaal is doorgaans stootvast en vochtbestendig en op uiteenlopende manieren af te werken. Voor een hoogwaardige afwerking zijn zwaardere platen te voorzien van een dunne pleisterlaag. Voorbehandeling van het staal is in het algemeen niet nodig.

besparen door integreren

warm aanbevolen

Diktebepaling
De benodigde dikte is afhankelijk van de profielfactor, de geëiste brandwerendheid en de kritieke temperatuur. De meest economische dikte is te bepalen met behulp van de constructeur, aan de hand van de door hem berekende kritieke staaltemperatuur.

Het bepalen van de dikte van brandwerende plaat op stalen (H)kolommen kan ook in dit BrandInformatieSysteem. Ga hiervoor naar 4c Bepalen dikte stootvaste beplating H-kolommen. Over enige tijd biedt het systeem dezelfde mogelijkheid voor vloerliggers en stabiliteitsvoorzieningen.


Kanaalplaatvloer met geïntegreerde stalen liggers. Alleen de onderflens van de ligger is bekleed, met platen minerale wol.

Besparen door integreren

Besparen op bekledingen (oppervlakten, dikten en daarmee kosten) kan door te kiezen voor bouwkundige integratie (link naar Oplossingen_Bouwkundige integratie), zoals opname van kolommen in het binnenspouwblad en integratie van liggers in de vloer.
Kolom en ligger worden dan slechts aan een zijde aan brand blootgesteld. De brandwerendheid van zo'n constructiedeel is meestal al 30 minuten en is met een minimale bekleding (bijvoorbeeld 15 mm plaatmateriaal) te verhogen naar 90 of 120 minuten. Bovendien is de applicatie gemakkelijker dan bij drie- of vierzijdig bekleden.Bedrijfsverzamelgebouw De Reeuwijkse Poort (Reeuwijk). De hoofddraagconstructie is 90-minuten brandwerend gemaakt door de HE-kolommen en IPE- en UNP-gevelliggers te omtimmeren met brandwerende plaat, in dit project de goedkoopste oplossing. De vloerliggers zijn geïntegreerde liggers, alleen de onderflenzen zijn brandwerend betimmerd.

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Regelgeving

  • NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C2, 2011 en Nationale Bijlage, 2007
  • BRL 2880 Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies, 2004
  • NEN-EN 13381-4:2013 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van draagconstructieonderdelen - Deel 4: Passieve bescherming aangebracht op stalen constructiedelen, 2013

Tools

  • BRAWESTAMAT (Excel-tool voor laagdikteberekening brandwerende plaat, -spuitmortel en -verf)
  • Brandwerende platen/mortel (On-line tool voor keuze brandwerende plaat- en mortelproducten)

Publicaties

Artikelen

Bedrijven