Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS


Kantoorgebouw Bouwhuis (Zoetermeer).

Profielfactor

De profielfactor P is gedefinieerd als de aan verhitting blootgestelde oppervlakte A, in m2 per m lengte, gedeeld door het volume van het staalprofiel V, in m3 per m lengte. Dit is gelijk aan de aan verhitting blootgestelde omtrek, in m1, gedeeld door de doorsnede van het staalprofiel in m2. De eenheid van A/V is dus m–1.

Bij onbeklede profielen is de profielfactor Am/V (waarbij ‘m’ staat voor ‘member’) en geldt de verhitte profielomtrek. Bij I- en H-profielen wordt rekening gehouden met het ‘schaduweffect’. Hierbij wordt de warmtestraling naar de profieldelen tussen de flenzen deels afgeschermd. De profielfactor wordt bepaald op basis van de omtrek van de buitencontour van het profiel. Bovendien vindt nog een correctie plaats met een factor 0,9.


Profielfactor P als functie van het profieltype, de wijze van verhitting en bekleding.

Bij beklede profielen is de profielfactor Ap/V (waarbij p is ‘protected’) en geldt de binnenomtrek van de bekleding. Hierbij wordt voor beplating die niet rechtstreeks tegen het profiel wordt aangebracht, geen grotere omtrek aangehouden dan de kleinste buitencontour om het verhitte profieldeel.
Bij een stalen ligger onder een betonnen vloer moet de omtrek van het staalprofiel worden verminderd met de breedte van de bovenflens. De vloer beschermt immers de bovenflens tegen verhitting.

 Profielfactor.pdf
Profielfactoren voor onbeklede en beklede IPE- en HE-profielen

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey