Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4b: XLS Benodigde laagdikte opschuimende coating op H- en I-kolommen

Met de spreadsheet kunt u zelf een profiel kiezen uit de reeks HE- (A, B en M) en IPE-profielen. Voor buisprofielen is een apart spreadsheet beschikbaar.  De tool berekent profielfactor bij vierzijdige verhitting. U kunt hierop ingrijpen en zelf een profielfactor invoeren. Verder moet u de kritieke staaltemperatuur invoeren (4a pull down menu of met 4a2 spreadsheet). De spreadsheet rekent de laagdikte van de opschuimende coating in mm. uit,  benodigd voor 60 minuten brandwerendheid.

Gratis download (versie 3.3, nov. 2022)