Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Stadhuis Almelo (Kraaijvanger•)

Reductie eisen door geringe permanente vuurbelasting

De eisen in het Bouwbesluit voor de brandwerendheid van (stalen) draagconstructies kunnen veelal met 30 minuten omlaag als wordt aangetoond dat de permanente vuurbelasting lager is dan 500 MJ per m2.

De permanente vuurbelasting is de verbrandingswaarde van alle vergunningplichtige bouwdelen per m2 gebruiksoppervlakte (in MJ/m2). Afbouw, die niet nodig is voor de omgevingsvergunning, zoals niet-dragende wanden, plafonds, aftimmering, plinten, enz. worden hierbij niet meegerekend.

De waarde 500 MJ komt overeen met 26 kg vurenhout. Met onbrandbare bouwmaterialen als beton en staal wordt vrijwel altijd voldaan aan dit criterium. Eventueel verdere reductie van de eisen is afhankelijk van de gekozen brandveiligheidsoplossing(en).

De reductiemogelijkheid heeft betrekking op de (stalen) draagconstructie per brandcompartiment. Deze constructie mag tijdens brand gedurende een bepaalde tijd níet bezwijken, zodat de andere (aangrenzende) brandcompartimenten in stand blijven.

Voor bijvoorbeeld een kantoorgebouw (‘kantoorfunctie’) met de hoogste verblijfsvloer onder 13 m is de brandwerendheideis voor de (hoofd)draagconstructie volgens het Bouwbesluit 90 minuten. Door een geringe permanente vuurbelasting aan te tonen, kan deze eis met 30 minuten worden verlaagd (naar 60 minuten).

Brandwerendheidseisen voor draagconstructies (die bij brand leiden tot bezwijken van andere brandcompartimenten) van slaap- en niet-slaapgebouwen ná aftrek van 30 minuten vanwege de geringe permanente vuurbelasting.

De geringe permanente vuurbelasting is aan te tonen via een berekening volgens NEN 6090 (2017). Bijlage B van deze norm biedt de kengetallen voor het bepalen van de permanente vuurlast (in MJ) voor de verschillende typen bouwdelen: per m2 voor onder meer vloeren, gevels en daken, per m1 voor onder meer kozijnen en gordingen en in MJ per stuk voor bijvoorbeeld deuren.

In normbijlage D is een algemene voorbeeldberekening opgenomen. Een specifiek voorbeeld van een gebouw met een stalen draagconstructie is te vinden in dit artikel uit vakblad Bouwen met Staal (oktober 2017).

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Regelgeving

  • NEN 6090 Bepaling van de vuurbelasting, 2017

Publicaties