Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4d: Benodigde laagdikte van de opschuimende coating op buiskolommen

Benodigde droge laagdikte van een opschuimende coating voor 60 minuten brandwerende, vierzijdig verhitte koker- en buis kolommen met een wanddikte van 5 à 20 mm voor kritieke staaltemperatuur van 400, 450, 500, 550, 600, 650 en 700 °C (verhitting volgens de standaardbrandkromme), volgens EN 1993-1-2:2005 + NB bij EN 1993-1-2:2007.
De laagdikten verschillen per product.
De profielfactor Am/V en de kritieke staaltemperatuur hebben (naast de vereiste brandwerendheid) een grote invloed op de benodigde laagdikte. Voor buizen met andere wanddikten of kritieke temperaturen levert een berekening met de spreadsheet de benodigde laagdikte.

Profiel  Am/V (4-z)  Kritieke staaltemperatuur θcr
 Buiskoker met wanddikte  [m-1] 400°C 450°C 500°C 550°C 600°C 650°C 700°C
5,0 mm 200,0 nvt nvt nvt nvt 1,46 1,08 0,81
5,6 mm 178,6 nvt nvt nvt 1,72 1,26 0,96 0,73
6,0 mm 166,7 nvt nvt nvt 1,56 1,15 0,89 0,68
6,3 mm 158,7 nvt nvt 1,98 1,45 1,09 0,84 0,65
7,1 mm 140,8 nvt nvt 1,65 1,22 0,95 0,75 0,58
8,0 mm 125,0 nvt 1,87 1,38 1,05 0,83 0,66 0,52
10,0 mm 100,0 1,80 1,31 1,02 0,81 0,65 0,53 0,42
12,5 mm 80,0 1,25 0,96 0,76 0,63 0,51 0,42 0,33
16,0 mm 62,5 0,89 0,71 0,58 0,47 0,40 0,33 0,27
20,0 mm 50,0 nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt