Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4d: XLS download Benodigde laagdikte opschuimende coating (buiskolommen)

Met deze spreadsheet kunt u zelf een profiel kiezen uit de reeks HE- (A, B en M) en IPE-profielen óf een buisprofiel, waarvan uw de wanddikte invoert. De profielfactor bij vierzijdige verhitting wordt berekend. U kunt hierop ingrijpen en zelf een profielfactor invoeren. Verder moet u de kritieke staaltemperatuur invoeren (berekend met bijvoorbeeld XLS-sheet Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen). De spreadsheet berekent de (droge) laagdikte van de opschuimende coating, benodigd voor 60 minuten brandwerendheid.

Download XLS voor Windows

Download XLS voor Apple

  • Laatste update: november 2016 (Bouwen met Staal).