Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4d2: Benodigde droge laagdikte van opschuimende coating op koker- en buiskolommen (tabel)

Deze tabel biedt de minimale ontwerpwaarden voor de droge laagdikte van een opschuimende coating (brandwerende verf) op koker- en buiskolommen (vierzijdig verhit) voor een brandwerendheid van 60, 90 of 120 minuten.

De koker-/buisprofielen hebben wanddikten van 5,0–20 mm met bijbehorende profielfactoren (P) van 200–50 m-1. De tabel levert de laagdikte bij kritieke staaltemperaturen (θcr) van 500ºC, 600ºC en 700ºC (verhitting volgens de standaardbrandkromme).

De laagdikten zijn bepaald volgens NEN-EN 13381-8.

Voor de laagdiktebepaling van kokers en buizen met ándere wanddikten en kritieke staaltemperaturen dient de gratis spreadsheet 4d.

60 minuten brandwerendheid

θcr = 500ºC

θcr = 600ºC

θcr = 700ºC

t (mm)

#    min

#    min

#    min

20

13  0,32

13  0,23

13  0,23

16

13  0,56

13  0,33

13  0,23

12,5

13  0,72

13  0,47

13  0,27

10

13  1,04

12  0,67

13  0,33

8

9    1,42

12  0,72

12  0,54

6

7    1,88

9    1,04

12  0,72

5

6    2,11

7    1,24

11  0,72

90 minuten brandwerendheid

θcr = 500ºC θcr = 600ºC θcr = 700ºC
t (mm) #    min #    min #    min
20 10  1,03 12  0,72 12  0,29
16 8    1,58 11  0,81 12  0,53
12,5 8    2,05 10  1,08 10  0,72
10 4    2,62 9    1,93 10  1,00
8 4    3,31 5    2,48 9    1,68
6 1    4,81 5    3,22 6    2,30
5 1    6,34 3    3,53 5    2,60

120 minuten brandwerendheid

θcr = 500ºC θcr = 600ºC θcr = 700ºC
t (mm) #    min #    min #    min
20 5    2,10 7    1,51 9    0,96
16 5    2,72 6    1,78 8    1,21
12,5 3    3,87 5    2,64 8    1,63
10 2    4,92 3    4,01 4    2,05
8 1    6,02 2    5,07 3    2,54
6 1    7,42 1    6,96 1    3,43
5 1    8,36 1    8,08 1    4,03