Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies


Kantoorgebouw Columbus (Schiphol).

Watergevulde buisconstructies

Het vullen van stalen buizen met water is een 'natuurlijke' manier om de brandwerendheid van een staalconstructie te verhogen.
De warmte in de stalen buiskolom wordt met het stromend water mee afgevoerd. Hierdoor blijft de staaltemperatuur altijd lager dan 200 °C en het staal zijn volledige draagkracht behouden.

Het water stroomt door een stelsel van communicerende vaten (de buizen) en stroomt automatisch naar boven. Het verdampende water wordt aangevuld met koud water, bijvoorbeeld vanuit een voorraadvat op het dak.

Een variant op deze 'natuurlijke stroming' heet 'geforceerde stroming'. Hierbij wordt de stroming met pompen gereguleerd. Om het water aan te vullen, stuwen de pompen koud water (bijvoorbeeld vanuit een ondergrondse voorraadtank) de kolommen in.

Het water heeft toevoegingen nodig om corrosie en bevriezing in de buizen te voorkomen. Als corrosiebescherming wordt vaak kaliumnitraat toegevoegd, tegen bevriezing kaliumcarbonaat. De concentratie hangt af van de specifieke omstandigheden.

Met het gebruik van watergevulde buisconstructies is elke brandwerendheid haalbaar.

warm aanbevolen


Hoofdkantoor Unidek (Gemert) is een van de eerste gebouwen in Nederland met watergevulde kolommen in de gevels. Hierbij is principe van natuurlijke stroming toegepast. Brandweerkazerne Breda met vierlaags kantoorgebouw heeft watergevulde kolommen en enkele gevelliggers, volgens het principe van geforceerde stroming.


Schematische weergave van het systeem van de watergevulde buiskolommen en -liggers Brandweerkazerne Breda.

Warm aanbevolen

Ontwerpen

Dimensioneren

Regelgeving

  • NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-2. Algemene belastingen. Belasting bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
  • NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C2, 2011 en Nationale Bijlage, 2007

Publicaties

Bouwen met Staal 148 (1999), p. 30-35

Projecten