Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.


Kantoor bij brandweerkazerne (Zaandam).

Oplossingen voor brandveilige kantoorgebouwen met een staalconstructie

De maatregelen die nodig zijn voor een brandveilig kantoorgebouw – inclusief een brandwerende stalen draagconstructie – volgen uit de brandveiligheidseisen en het gekozen brandbeveiligingsconcept.

Het brandveiligheidsconcept komt weer voort uit de esthetisch, economische en ruimtelijk-functionele uitgangspunten en randvoorwaarden binnen het project. Een van deze voorwaarden kan bijvoorbeeld zijn dat de architect of opdrachtgever het staalskelet in het gebouw zichtbaar wil houden.

Het beste vooruitzicht op een optimale oplossing of combinatie van oplossingen wordt geboden door de vroegtijdige en integrale benadering. Hierbij worden de mogelijke brandveiligheidsmaatregelen al vroeg in het ontwerpproces, in hun onderling verband en in samenspraak met projectpartners tegen het licht gehouden.

BrandInfoSysteem

Aanpak

De ontwerper/constructeur kan het beste bepalen welke brandwerendheidseisen gelden en en welke eventuele maatregelen nodig zijn.
Het bepalen van de eisen bestaat uit het vaststellen van het gedeelte van de constructie dat tot de hoofddraagconstructie behoort en het specificeren van de daarvoor geldende eis, inclusief de mogelijkheid van reductie van de eis in verband met een lage permanente vuurbelasting in het gebouw. Deze reductie wordt vrijwel altijd toegekend.

Bij het omschrijven van de eventuele maatregelen is van belang om (in het bestek) aan te geven wat de kritieke staaltemperatuur is bij bescherming met een isolerende bekleding of brandwerende verf. HIerdoor beschikt de (onder)aannemer over de juiste informatie voor het aanbrengen van een veilige en economische bescherming.

BrandInformatieSysteem

Het BrandInformatieSysteem biedt toelichtingen op de verschillende bouwkundige en installatietechnische brandveiligheidsmaatregelen. Aan bod komen: