Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Let op!
Deze webpagina werkt het beste op een desktopcomputer met een minimale schermresolutie van 1024 pixels.

3: Bepaling van de brandwerendheid volgens de standaardbrandkromme

In het schema is per constructiedeel (kolom, vloer, stabiliteitselement) door te klikken naar aan te houden kritieke staaltemperatuur en de beschermingsoplossing. Het is van belang de kritieke staaltemperatuur en specificatie van de bescherming in het bestek vast te leggen, zodat de (onder)aannemer de juiste informatie krijgt om de constructie veilig én economisch te beschermen.

De kritieke staaltemperaturen kunt u bepalen met behulp van:
4a. pull down menu Kritieke staaltemperatuur van kolommen en
5a. tabel Kritieke staaltemperatuur van liggers.
Deze instrumenten geven uitsluitend de kritieke staaltemperaturen voor de meest voorkomende situaties (gebruikelijke profieltypen, gebruikelijke verhoudingen tussen permanente en variabele vloerbelasting, etc,).

Voor álle situaties kunt u gebruik maken van de downloadbare XLS-rekenmodules:
4a1. download XLS Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen en
5a. download XLS Bepaling kritieke staaltemparatuur van liggers.

Als alternatief hiervoor kunt u handmethoden toepassen.
Deze methoden worden toegelicht in:
4a2 Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen – handmethode en
5a. kritieke staaltemperatuur van liggers.

Als u de kritieke staaltemperatuur heeft bepaald óf al wist, kunt u voor kolommen de benodigde brandwerende bescherming nader bepalen. In de tabellen kunt de benodigde beschermingsdikten aflezen voor 60 minuten brandwerendheid van vierzijdig verhitte kolommen, van de meest voorkomende profielen/buizen en kritieke staaltemperaturen. Voor álle varianten kunt u de XLS-rekenmodules downloaden. Zie de keuzematrix 'bepaling brandwerende bescherming' op de indexpagina.


Type
constructiedeel
Bepaling kritieke
staal temperatuur
Profiel Vloertype Bescherming
Kolom H  
H  
/  
  /  
Vloer/ligger Geïntegreerde
ligger
Kanaalplaat
Geïntegreerde
ligger
Slimline
Geïntegreerde
ligger
Hoge sb-vloer Nee
Ja
Lage sb-vloer
Stabiliteits-element H   Opschuimende coating
  Stootvaste beplating
/   Opschuimende coating