Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Wat is een systeem- of productbeschrijving?

De systeem- of productbeschrijving is het document waarin de fabrikant de doorslaggevende parameters van het product vastlegt. Het document kent een normatief en een informatief deel. Het normatieve deel somt alle normen op, waaraan het product voldoet. Het informatieve deel geeft de productfamilies. Deze productfamilies zijn aan diverse normen onderworpen. Elke wijziging in de opbouw van het product leidt tot een nieuw product binnen de familie. Derhalve moeten – naast de brandwerende eigenschappen – ook de verdere eigenschappen worden aangetoond en aangegeven op het  productlabel. Veranderingen in de opbouw kunnen zijn het combineren met een andere basisbeglazing, het aanpassen van de breedte van de spouw tussen twee ruiten, of het wijzigen van de functielaag bij isolatieglas.