Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Rookwerendheid

Voor rookscheidingen geldt een eis van 30 minuten weerstand tegen rookdoorgang. Volgens ->NEN 6075 komt deze eis overeen met 20 minuten ->wbdbo (20 minuten brandwerendheid van de scheidingsconstructie op het criterium ->E (vlamdichtheid betrokken op de afdichting). De criteria ->I (thermische isolatie betrokken op oppervlaktetemperatuur) en ->W (thermische isolatie op warmtestraling) zijn niet van toepassing. Hiermee is spiegeldraadglas zónder beperkingen aan de afmetingen toepasbaar in rookwerende puien.

Nederland kent van oudsher geen aparte bepaling voor de rookwerendheid. De rookwerendheid wordt afgeleid van de brandwerendheid. De nieuwe versie van Bouwbesluit gaat echter wel vragen om een expliciete bepaling.

Voor deuren gaat het Bouwbesluit de ->NEN-EN 1634-3 aanwijzen. De bepalingsmethode van deze Europese norm bestaat uit twee varianten:

  • een meting van de rookdoorgang (‘smoke leakage’) ‘Sa’ bij kamertemperatuur (20 °C) en
  • een meting van de rookdoorgang ‘Sm’ bij een temperatuur van 200 °C.

De Sa-eis geldt bij doorgang van koude rook. Dit is het geval bij een scheiding in een beschermde of extra beschermde vluchtroute.

De Sm-eis is van toepassing bij de doorgang van warme rook of als de scheiding kan worden blootgesteld aan hoge temperaturen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een scheiding tussen een subbrandcompartiment en een beschermde of extra beschermde vluchtroute. 

Het nieuwe onderscheid tussen Sa en Sm is van belang omdat zowel openingen die bij het begin van een brand reeds aanwezig zijn (bijvoorbeeld niet afgedichte kieren rondom een deur), als openingen die door de brand ontstaan (bijvoorbeeld een scheur in een wand- of deurpaneel) rook doorlaten. Dus ook goede brandwerende scheidingen kunnen rook doorlaten, zelfs al bij het begin van een brand.