Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Bevestiging kozijnen

De krachten die het kozijn tijdens de brand uitoefent op de ondersteuningsconstructie zijn afhankelijk van de kozijndoorsnede en de thermische gradiënt hierover.  Deze parameters bepalen de thermische kromming die het kozijn bij brand wenst aan te nemen. De ondersteuningsconstructie heeft echter een afwijkende doorsnede en thermische gradiënt en zal dan ook ánders vervormen.

De bevestigingsmiddelen moeten ervoor zorgen dat kozijn en ondersteuningsconstructie eenzelfde vervorming ondergaan. De bevestigingen dienen bestand te zijn tegen de optredende krachtenwerking.

Bij stalen kozijnen kan dit belangrijk zijn. Vooral tijdens de eerste 10 à 20 minuten van de brand komen relatief grote thermische gradiënten voor, waarbij de constructie wil uitbuigen óf, bij verhindering daarvan, er treden grote krachten in de constructie op. Daarom is bij stalen kozijnen een kleiner aantal bevestigingsmiddelen niet toegestaan. De soort bevestigingsmiddelen is wel te veranderen, mits is aangetoond dat de integriteit van de bevestiging bij brand ten minste gelijkwaardig is.