Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandwerendheid dichte gevels

Brandwerendheid is een eigenschap van een constructie. Volgens deze (strikte) definitie bestaat een brandwerende deur of brandwerend glas dus niet. Het deurblad of het glas maakt deel uit van een constructie, bevestigd in een frame of kozijn. Een onjuiste bevestiging of een inadequaat kozijn doen de (algehele) brandwerendheid volkomen teniet. Het samenspel van de verschillende constructiedelen, inclusief afmetingen en onderlinge bevestigingen, moet ervoor zorgen dat de gehele constructie de vereiste brandwerendheid haalt, conform de geteste uitvoering.