Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Woningbouw – verbouw

Bij verbouw van bestaande woningen en/of uitbreiding via bijvoorbeeld optoppen, aanhangen of uitplinten (geen volledige nieuwbouw), geldt het zogeheten 'rechtens verkregen niveau'. Dit is het toenmalige niveau van veiligheid voor het bestaande gebouw. Als dit niveau niet bekend is, vereist het Bouwbesluit als minimum het niveau ‘bestaande bouw’. Hierbij gelden de volgende eisen voor constructies waarvan het bezwijken leidt tot bezwijken buiten het brandcompartiment (de woning):

  • 60 minuten als de hoogste vloer van een verblijfsgebied in een woning hoger ligt dan 13 m;
  • 30 minuten als de hoogste vloer hoger ligt dan 7 m, maar lager dan 13 m.

Een brandwerendheidseis van 20 minuten kan gelden in verband met het in stand houden van de vluchtroutes buiten het subbrandcompartiment van de woning. Ook kan een eis 20 minuten wbdbo vereist zijn als delen van de gevel brandwerend moeten zijn in verband met brandoverslag naar bovengelegen woningen of naar een ander perceel.

De regels voor verbouwingen volgens Bouwbesluit 2012 (artikel 1.12) worden toegelicht in het Infoblad Bouwbesluit 2012: verbouw en functiewijziging. Deze uitgave van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is hier gratis te downloaden.

Foto's: woongebouwen De Toekomst, Vlaardingen; cascorenovatie via gevel- en entreevernieuwing en optoppen (A3 Architecten), foto rechtsonder geeft oude situatie.