Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Normen

BRL 7509 Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies, mei 2016
ISO 11925-3 Reactie op brandproeven. Ontvlambaarheid van bouwproducten bij directe blootstelling aan vlammen. Deel 3. Beproeving met vlammen uit meer dan één bron, 1997, + C1, 1998
NEN 1413 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema's, 2011
NEN 1413/A1 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schema’s, 2011/A1:2013
NEN 1414 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden, 2007
NEN 1414/A1 Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden, 2007/A1:2013
NEN 1594 Droge blusleidingen in en aan gebouwen, 2006, + C1, 2007
NEN 1775 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren, 1991, + A1, 1997
NEN 2535 Brandveiligheid van gebouwen - Brandmeldinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen, 2009 + C1:2010
NEN 2555 Brandveiligheid van gebouwen - Rookmelders voor woonfuncties, 2008
NEN 2575-1:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 1: Algemeen, 2012
NEN 2575-2:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 2: Luidalarm -Ontruimingsalarminstallatie type A20, 2012
NEN 2575-3:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 3: Luidalarm - Ontruimingsalarminstallatie van type B, 2012
NEN 2575-4:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen – Deel 4: Stilalarminstallatie, draadloos, 2012
NEN 2575-5:2012 Brandveiligheid van gebouwen - Ontruimingsinstallaties - Systeem- en kwaliteitseisen en projecteringsrichtlijnen Deel 5: Stilalarminstallatie met attentiepanelen, 2012
NEN 6055 Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept – Bepalingsmethode, 2011
NEN 6060 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten, 2015 + A1, 2018
NEN 6062 Bepaling van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen – Algemeen, 2011
NEN 6063 Bepaling van het brandgevaarlijk zijn van daken, 2008
NEN 6064 Bepaling van de onbrandbaarheid van bouwmaterialen, 1991, + A2, 2001
NEN 6065 Bepaling van de bijdrage tot brandvoortplanting van bouwmateriaal(combinaties), 1991, + A1, 1997
NEN 6066 Bepaling van de rookproduktie bij brand van bouwmateriaal(combinaties), 1991, + A1, 1997
NEN 6068 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten, 2016, + C1, 2016
NEN 6069 Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten, 2011, + A1+C1:2019 nl
NEN 6075 Bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten, 2012 + C1: 2012
NEN 6079 Brandveiligheid van grote brandcompartimenten - Risicobenadering, 2016 + C1:2016 + A1:2018 nl
NEN 6089 Bepaling van de opvang- en de doorstroomcapaciteit van een bouwwerk, 2001 + C1:2012
NEN 6090 Bepaling van de vuurbelasting, 2017
NEN 6098 Rookbeheersingssystemen voor mechanisch geventileerde parkeergarages, 2012
NEN 8062 Brandveiligheid van gebouwen. Methode voor het beoordelen van de brandveiligheid van rookafvoervoorzieningen van bestaande gebouwen, 2011
NEN 8700 Beoordeling van de constructieve veiligheid van een bestaand bouwwerk bij verbouw en afkeuren - Grondslagen, 2011
NEN-EN 1363-1 Bepaling van de brandwerendheid. Deel 1. Algemene eisen, 2012, + C1, 2012
NEN-EN 1363-2 Bepaling van de brandwerendheid. Deel 2. Alternatieve en aanvullende procedures, 1999, + C1, 2001
NEN-EN 1364-1 Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 1: Wanden, 2015 en
NEN-EN 1364-3 Bepaling van de brandwerendheid van niet-dragende bouwdelen - Deel 3. Vliesgevels - Volledige opstelling, 2014
NEN-EN 1365-1 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen. Deel 1. Wanden, 2015 en
NEN-EN 1365-2 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen. Deel 2. Vloeren en daken, 2014 en
NEN-EN 1365-3 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen. Deel 3. Liggers, 2001
NEN-EN 1365-4 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen. Deel 4. Kolommen, 1999, + C1, 2001
NEN-EN 1365-5 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen. Deel 5. Balkons en galerijen, 2005
NEN-EN 1365-6 Bepaling van de brandwerendheid van dragende bouwdelen. Deel 6. Trappen, 2005
NEN-EN 1634-1 Bepaling van de brandwerendheid en rookwerendheid van deuren, luiken, te openen ramen en hang- en sluitwerk - Deel 1: Brandwerendheidsproef van deuren luiken, en te openen ramen, 2014
NEN-EN 1991-1-2 Eurocode 1. Belastingen op constructies. Deel 1-2. Algemene belastingen. Belasting bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
NEN-EN 1992-1-2 Eurocode 2. Ontwerp en berekening van betonconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
NEN-EN 1993-1-2 Eurocode 3. Ontwerp en berekening van staalconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C2, 2011 en Nationale Bijlage, 2007
NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4. Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2007
NEN-EN 1995-1-2 Eurocode 5. Ontwerp en berekening van houtconstructies. Deel 1-2. Algemeen. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2005, + C2, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
NEN-EN 1996-1-2 Eurocode 6. Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk. Deel 1-2. Algemene regels. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C1 en Nationale Bijlage, 2011
NEN-EN 1999-1-2 Eurocode 9. Ontwerp en berekening van aluminiumconstructies. Deel 1-2. Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2011 + C1, 2011 en Nationale Bijlage, 2011
NEN-EN 12845

Vaste brandblusinstallaties - Automatische sprinklerinstallaties - Ontwerp, installatie en onderhoud, (2004) 2010 + A2:2009 + NEN 1073:2010
NEN-EN 13381-4 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan brandwerendheid van draagconstructieonderdelen - Deel 4: Passieve bescherming aangebracht op stalen constructiedelen, 2013
NEN-EN 13381-8 Beproevingsmethoden voor de bepaling van de bijdrage aan de brandwerendheid van constructiedelen - Deel 8: Reagerende bescherming aangebracht op stalen constructiedelen, 2013 en
NEN-EN 13501-1 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen – Deel 1: Classificatie op grond van resultaten van beproeving van het brandgedrag, 2007 + A1, 2007
NEN-EN 13501-2 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen - Deel 2: Classificatie op grond van resultaten van brandwerendheidsproeven behalve voor ventilatiesystemen, 2016 en
NEN-EN-ISO 1182 Beproeving van het brandgedrag van bouwmaterialen - Ontvlambaarheidsproef, 2010
NEN-EN-ISO 1716 Bepaling van het brandgedrag van bouwproducten - Bepaling van de verbrandingswarmte, 2010

NPR 6051

Brandgedrag van bouwproducten - Geldigheid van beproevingsresultaten, 2012

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey