Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Thermisch voorgespannen glas

Een brandwerendheid van 20 tot 120 minuten is mogelijk door het glas thermisch voor te spannen, al of niet in combinatie met meerdere materiaallagen die de warmte bij een brand absorberen of reflecteren.

Bij voorgespannen brandwerende glastypen bedraagt het kritieke temperatuurverschil 250 tot 300°C. Welk temperatuurverschil optreedt tijdens vooral de eerste 10 minuten van een (standaard) brand, hangt in belangrijke mate af van de randdetaillering: de afdekking van de glasrand door de sponning. Bij een sponning van 15 mm is het temperatuurverschil ca. 250°C, bij 20 mm circa 300°C. Ná 10 minuten brand neemt het temperatuurverschil af; bezwijken van het glas als gevolg van thermische spanningen zal dan niet meer optreden.

Het glas blijft intact totdat de transformatietemperatuur van het glas is bereikt. Bij deze temperatuur – zo’n 520°C – wordt het glas plastisch en verweekt het.

De enkelbladige typen verweken in het algemeen tussen 30 en 60 minuten. Tóch kunnen ze ook dan nog een brandwerende functie vervullen. Tijdens de brand behouden ze hun transparantie en een UV-bescherming is niet noodzakelijk (belangrijk bij toepassing in buitenwanden). Wel kan enkelbladige glas (zowel voorgespannen als spiegeldraad) bij de transformatietemperatuur uit de sponning zakken, tenzij voorzieningen zijn getroffen om dit te voorkomen.

Meerbladige typen worden al in het begin van de brand ondoorzichtig, omdat de isolerende tussenlaag in werking treedt. Aan de niet-brandzijde blijven ze langer stabiel, omdat de interlayer de ->oppervlaktetemperatuur (I) lager houdt.