Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Eisen brandwerendheid (tegen bezwijken)

Voor hallen gelden geen eisen voor de brandwerendheid van de 'hoofddraagconstructie', indien de hoogste inpandige verdiepingvloer met een verblijfsgebied lager ligt dan 5 m. Toch kunnen er (indirect) eisen worden gesteld aan de brandwerendheid van de (hoofd)draagconstructie.

Deze secundaire eisen hebben dan betrekking op het instandhouden van brandcompartimenten, het voorkomen van brandoverslag naar naastliggende hallen én het in stand houden van beschermde vluchtroutes.

In het algemeen is het ontwerp van grote hallen kritischer dan dat van kleine hallen op het punt van brandcompartimentering en vluchtroutes. Toch leiden de secundaire eisen (meestal) niet tot eisen aan de brandwerendheid van de hoofddraagconstructie.


Wat is 'hoofddraagconstructie'?
Tot 2012 werd deze term gehanteerd. Het Bouwbesluit 2012 gebruikt 'm niet meer, maar omschrijft wanneer de brandwerendheidseis geldt voor een constructiedeel waarvan het bezwijken leidt tot het voortschrijdend bezwijken van het gebouw of andere brandcompartimenten van het gebouw; het zogenoemde 'kaartenhuiseffect'. Er wordt dus iets anders onder verstaan dan bij ándere 'buitengewone omstandigheden', zoals explosies.

De constructeur is geneigd vrijwel de gehele constructie tot 'hoofddraagconstructie' bij brand te rekenen. Bij brand moet echter worden gekeken naar het effect van bezwijken op het niveau van brandcompartimenten. Een brandcompartiment mag bezwijken, zolang andere brandcompartimenten maar overeind blijven. Is dit niet het geval, dan gelden voor de constructie de hogere brandwerendheidseisen.

Dit betekent dat gebouwen met maar één brandcompartiment – bijvoorbeeld vrijstaande woningen, kleine kantoorgebouwen of hallen – géén hoofddraagconstructie hebben en daarmee ook niet aan de hiervoor geldende (hogere) brandwerendheidseisen hoeven te voldoen. Dit geldt ook voor rijtjeswoningen waarvan het bezwijken van één woning beperkt blijft tot die ene woning.

  • Meer info: klik  hier.


Situaties waarbij géén eisen gelden voor de brandwerendheid van de 'hoofddraagconstructie' van een hal zijn:

  • Standaardhal zonder verdiepingvloer -> Geen eis
  • Inpandige verdiepingvloer lager dan 5 m -> Geen eis
  • Verdiepingvloer in extern kantoor lager dan 5 m -> Geen eis

Info en tools:

Foto's: bedrijfsgebouw Pas Reform Technologies, Doetinchem (Cepezed).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey