Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Kantoorgebouw De Brug, Rotterdam.

Gedrag van de liggers in samenhang met de staalplaat-betonvloer

Het gedrag van een staal-betonligger in samenhang met de staalplaat-betonvloer en met aangrenzende liggers is bij brand veel gunstiger dan het gedrag van een enkele ligger, zo blijkt uit onderzoek1,2. Dit betekent dat een deel van de liggers niet bekleed hoeft te worden. Bij verhitting gaan de liggers aan de vloer hangen. De vloer zorgt voor herverdeling van krachten naar aangrenzende, wel beschermde liggers.

Een brandproef met een staalplaat-betonvloer op staal-betonliggers in het Franse Metz3 in 2008 resulteerde in meer dan 120 minuten brandwerendheid bij een standaard brand. Tijdens de proef was de vloer en een deel van de liggers onbekleed.


Het beproefde constructiedeel ná 120 minuten standaard brand met de vervormingen en het effect van membraanwerking in de vloer. Als proefstuk diende een compleet vloerveld van 9,53x7,35 m, opgebouwd uit kolommen, primaire en secundaire liggers en een staalplaat-betonvloer.

Deze uitslag opent de weg naar het gebruik van staalplaat-betonvloeren waarbij ongeveer de helft van de secundaire liggers geen brandwerende bescherming heeft.

Sinds december 2013 is in MACS+-software een nieuwe ontwerpmethode beschikbaar voor het ontwerpen en dimensioneren van staalplaat-betonvloeren op brand. Deze methode is ontwikkeld door CTICM, ArcelorMittal en Bouwen met Staal en verdisconteert de membraanwerking. Meer informatie over de methode vindt u hier. Klik hier voor het downloaden van de gratis software en bijbehorende documentatie, waaronder een uitgebreide ontwerphandleiding en een document met de theorische achtergronden.

Met het computerprogramma Fracof van Arcelor Mittal is snel vast te stellen of stalen liggers of liggeronderdelen onder een staalplaat-betonvloer onbeschermd mogen blijven voor een brandwerendheid van 60, 90 of 120 minuten. Klik hier voor een korte omschrijving en gratis downloaden.

1 A.F. Hamerlinck, Evaluatie van een brand in een stalen verdiepinggebouw in Broadgate, Bouwen met Staal 104 (1992), p. 11-15.

2 L. Twilt en C. Both, Werkelijk gedrag van een staalconstructie bij brand onderzocht, Bouwen met Staal 141 (1998), p. 27-31.

3 C. Both, A.F. Hamerlinck, R.J. Stark, ‘Grote brandproef demonstreert brandveiligheid staalplaat-betonvloer’, Bouwen met Staal 201 (2008), p. 46-47.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey