Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

december 2022

Tools update Bouwen met Staal heeft diverse XLS-tools voor het brandveilig dimensioneren en beschermen van stalen (hoofd)draagconstructies aangepast aan de actuele inzichten. Het betreft onder meer sheets voor het berekenen van de kritieke staaltemperatuur en van de laagdikte van een brandwerende coating of beplating van een stalen kolom of ligger. De rekensheets zijn nu in hun nieuwe november-2022-versie gratis te downloaden. U vindt ze in de index Excel-spreadsheets van de module Kantoren->Draagconstructies->Dimensioneren en op de overzichtspagina's van Tools en Tools BmS.

december 2022

Woningbouw – licht bouwen vanaf 4 bouwlagen is een nieuwe info-pagina in de module Woningbouw over de constructieve brandwerendseisen bij het 'optoppen' van woongebouwen met een licht-gewicht bouwsysteem zoals staalframebouw. Daarbij wordt ingegaan op de mogelijkheden en voorwaarden voor het hanteren van een lagere brandwerendheidseis (60 i.p.v. 90 of 120 minuten) voor de toegevoegde bovenste lagen van het woongebouw.

december 2022

Tool Onvolledige brandwerende bescherming van brandwerend beschermd staal bepaalt het effect op de opwarming van een staalprofiel (kolom of ligger) bij brand als de brandwerende bescherming op het profiel plaatselijk ontbreekt of beschadigd is.

december 2022

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (december 2022) introduceert twee nieuwe tools in het BrandInformatieSysteem: Vuistregels staaltemperaturen in open parkeergarages en Onvolledige bescherming van brandwerend beschermd staal.

november 2022

Tool Vuistregels opwarming staal open parkeergarages voor het beoordelen, bij het voorontwerp, van de mogelijkheden om de staalconstructies van een open, natuurlijk geventileerde parkeergarages onbeschermd te laten. De vuistregels zijn gebaseerd op berekeningen volgens de Richtlijn Brandveiligheid Stalen Parkeergarages.

april 2022

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (april 2022) belicht onder meer het ontwerp van de prEN 1993-1-2. Deze norm, deel 2 in normenserie EN 1993 ofwel Eurocode 3, verstrekt de algemene regels voor het ontwerpen en berekenen van staalconstructies bij brand.het ontwerp van de prEN 1993-1-2.

maart 2021

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (maart 2021) introduceert een drietal online kennissessies rond brandveiligheid van staalconstructies. Een daarvan heet Constructies en brandveiligheid: do's and dont's, een webinar van Verenigde Brandveiligheid Experts op 21 april 2021 waarbij aanbevelingen en tips worden gegeven voor een brandveilig ontwerp, uitvoering en beheer van gebouwen.

september 2020

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (september 2020) belicht onder meer de herziene NEN 6068, de norm voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en -overslag tussen ruimten. Naast diverse inhoudelijke wiizigingen is de norm ook meer in lijn met het toekomstige Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL): de beoogde, nog te bekrachtigen opvolger van het Bouwbesluit 2012. Voor nieuwbouw van gebouwen stelt NEN 6068:2020 nu als eis dat de eventueel benodigde brandwerendheid van gevels voor ten minste de helft moet worden bereikt ‘op eigen terrein’ ofwel ‘van binnen naar buiten’.

juli 2020

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (juli 2020) attendeert op de uitgebreide brandveiligheidsspecial in het juninummer van vakblad Bouwen met Staal, waarin onder meer de aankomende nieuwe Eurocodes Brand aan bod komen.

april 2020

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (april 2020) presenteert de nieuwe versie 3.0 van de gratis XLS-tool BRAWESTAMAT waarmee de ontwerper of brandadviseur de laagdikte kan bepalen van de brandwerende bescherming van de staalconstructie. Aan de webtools Brandwerende coatings en Brandwerende platen/-mortel zijn nieuwe producten toegevoegd

maart 2020

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (maart 2020) belicht o.m. de 2020-editie van de driedaagse cursus Brand en brandveiligheid van staal- en staal-betonconstructies.

oktober 2019

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (oktober 2019) introduceert vier nieuwe tools van Bouwen met Staal waarmee u de brandwerendheid van verzinkte staalprofielen kunt bepalen. Ook het ontwerp van de gedeeltelijke herziening van NEN 6068 komt aan bod.

februari 2019

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (februari 2019) brengt de cursus Brand van Bouwen met Staal en de NEN-studiedag Brandveiligheid gevels onder de aandacht. Daarnaast komt de webtool Stalen puien aan bod. Via deze gratis tool vindt u producten voor brandwerende gevels, wanden, deuren en ramen.

december 2018

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal (december 2018) gaat onder meer nader in op de nieuwe handleiding 'Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden'. Deze publicatie uit het Europese project LOCAFI+ biedt constructief ontwerpers en brandveiligheidsadviseurs een praktische methode voor het bepalen van de thermische belasting van stalen kolommen bij een lokale brand, conform de Eurocodes (NEN-EN 1991-1-2).

november 2018

Presentaties seminar Fire safety engineering met staal in Nederland • Donderdag 1 november jl. organiseerde de Technische Commissie Brandveiligheid van Staalconstructies (TC 3) van Bouwen met Staal een druk bezocht middag-/avondseminar rond FSE in de bouwpraktijk. Onder meer François Hanus (ArcelorMittal), Pascal Steenbakkers (Arup), Daan Jansen (RoyalHaskoning DHV) en Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal) betraden de bühne om de deelnemers wegwijs te maken in de toepassing van FSE, met behulp van praktische ontwerptools als OZone en MACS+ en verduidelijkt aan de hand van aansprekende projecten als OVT Breda, Anna van Buerentoren in Den Haag en Het Timmerhuis in Rotterdam.

november 2018

LOCAFI – Ontwerp van kolommen blootgesteld aan lokale branden • Deze ontwerphandleiding geeft een methode voor het bepalen van de temperatuurontwikkeling van een stalen kolom bij blootstelling aan een lokale brand, volgens de Eurocodes 1 en 2. Bij het ontwerpmodel gaat een beschrijving van de tools voor het modelleren van lokale branden (waaronder OZone) en ontwerpvoorbeelden. Daarnaast wordt de methode voor het vaststellen van de brandwerendheid van de kolom conform Eurocode 3 belicht. De publicatie komt voort uit het project LOCAFI+ van het Research Fund for Coal and Steel (RFCS) van de Europese Gemeenschap. In dit project participeren technische universiteiten en kennisinstituten uit diverse EG-landen, zoals de universiteiten van Luik en Ulster en de kennisinstellingen Steel Construction Institute (Verenigd Koninkrijk), Bauforumstahl (Duitsland) en Bouwen met Staal.

november 2018

LOCAFI+ – Juridische Context • Dit rapport – eveneens een product van het Europese LOCAFI+-project – geeft tekst en uitleg over de principes, karakteristieken en opties van Fire Safety Engineering (FSE) met natuurlijke branden. Aansluitend worden de 'do and don'ts' verstrekt voor de inzet van ontwerpmethodiek in Nederland aan de hand van de Eurocodes en Nederlandse Nationale Bijlagen.

juli 2018

Nieuwsbrief 'Brandveilig + Staal' (juli 2018) belicht BRAWESTAMAT, de gratis tool van Bouwen met Staal waarmee de ontwerper of brandadviseur de benodigde laagdikte kan berekenen van een brandwerende coating, -plaat of -mortel op stalen constructiedelen. Ook wordt de functie en werking van de richtlijn 'Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies' uit de doeken gedaan.

februari 2018

Nieuwsbrief 'Brandveilig + Staal' (februari 2018) schetst de opzet en inhoud van de cursus Brandveiligheid, die Bouwen met Staal tijdens drie middag/avonden in maart in De Meern organiseert. Ook is er aandacht voor de gratis tools, eveneens van Bouwen met Staal, voor het berekenen van de kritieke temperatuur van stalen kolommen en liggers.

januari 2018

De tool Bepaling kritieke staaltemperatuur kolommen bij normaalkracht en (dubbele) buiging (uitgebreid) is nu beschikbaar in de versie 3.3. Ook met deze tool-editie, wederom samengesteld door Bouwen met Staal, kunt u ‘in een handomdraai’ de kritieke temperatuur van stalen kolommen bepalen bij druk en (dubbele) buiging. De XLS-tool verzorgt de iteratieve berekening volgens NEN-EN 1993-1-2 + artikel 4.2.3.5 van de Nationale Bijlage. Daartoe voert u in: de belastingen (normaalkracht en buiging om sterke- en zwakke as waaronder eindmomenten, vorm momentenlijn en veldmoment), knik- en kiplengten en staalsoort en profiel van keuze. De kolom kan zowel een walsprofiel als een koud- of warmgewalst buis- of kokerprofiel zijn. Er is keuze uit de staalsoorten S235, 275, 355, 420 en 460.

november 2017

Nieuwsbrief Brandveilig+Staal (november 2017) haakt onder meer in op de recente publicatie van de NEN 6090:2017. De herziening van de oude 6090 (uit 2006) vergemakkelijkt de berekening van de permanente vuurbelasting in een gebouw en biedt daarmee gunstiger vooruitzicht op reductie van brandwerendheidseisen aan draagconstructies.

oktober 2017

Vakblad Bouwen met Staal (oktober 2017) telt twee wetenswaardige artikelen over de brandwerendheid van staalconstructies van gebouwen. U kunt ze hier gratis als PDF downloaden:

juni 2017

Sprinklerinstallaties en brandwerendheid op bezwijken van staalconstructies heet de nieuwe richtlijn van Bouwen met Staal en VEBON-NOVB sectie Sprinklertechniek waarmee ontwerpers, adviseurs en toetsers in acht duidelijke stappen de brandwerendheidseis bepalen van de (hoofd)draagconstructie als in het gebouw een sprinklerinstallatie aanwezig is. De methode is opgesteld door DGMR Bouw en Efectis Nederland en resulteert in een voldragen en eenduidige onderbouwing van de gelijkwaardige veiligheid (volgens artikel 1.3 van het Bouwbesluit) van een brandveiligheidsconcept van een staalconstructie met sprinklers.

maart 2017

Nieuwsbrief Brandveilig+Staal, maart 2017 presenteert de 'Checklist kwaliteitsborging brandwerende coating op staalconstructies'. Met deze gratis publicatie is aan de hand van overzichtelijke vragenlijsten de kwaliteit van het gebruik van een brandwerende coating op de staalconstructie(onderdelen) te beoordelen, in elke fase van de toepassing: vanaf de dimensionering tot en met onderhoud en beheer. Ook belicht in de nieuwsbrief: de boeken 'Brand' en 'Leren van Instortingen', twee publicaties boordevol praktische (brand)veiligheidsinformatie die nu bij Bouwen met Staal verkrijgbaar zijn als bundel tegen een aantrekkelijke korting.

februari 2017

Checklist kwaliteitsborging brandwerende coating op staalconstructies is een handig hulpmiddel bij de kwaliteitsbeoordeling van het gebruik van een brandwerende coating op staalconstructies. De gratis publicatie bevat aandachtspunten in alle fasen van de toepassing: ontwerp/engineering, applicatie, oplevering, ingebruikname, inspectie en onderhoud, en eigendom en beheer. Deze fasen en de verantwoordelijkheden en taken van de verschillende betrokken disciplines zijn samengevat in een stroomschema.

De checklist is samengesteld door de Kennisgroep Brandwerende Coating. Deze groep is geformeerd uit vertegenwoordigers van de verschillende disciplines die betrokken bij de toepassing van brandwerende coatings. De deelnemers zijn: OGOS (Opdrachtgeversoverleg Staalconserveren), VVVF (branchevereniging voor de Nederlandse verf en drukinktindustrie), ION (Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland), Zinkinfo Benelux (branchevereniging voor thermisch-verzinkerijen), Koninklijke Onderhoud NL (organisatie voor ondernemers in vastgoedonderhoud en metaalconservering), BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) en Bouwen met Staal.

november 2016

Tools laagdikteberekening De Excel-spreadsheets van Bouwen met Staal voor het berekenen van de laagdikte van een brandwerende bescherming op stalen kolommen hebben een update ondergaan. Nu gratis te downloaden in versie 3.1 zijn:

De spreadsheets zijn zowel voor Windows als Apple Mac beschikbaar.

november 2016

Brandveilige hallen – nieuwbouw is de nieuwe tool van Bouwen met Staal op deze website waarmee u de brandwerendheidseisen bepaalt voor de hoofddraagconstructie, gevels, eventuele brandwanden en voor het instandhouden van vluchtroutes van nieuw te bouwen hallen. De tool is geschikt voor éénlaagse gebouwen met een industrie-, bijeenkomst-, sport- of winkelfunctie.

De berekeningen gaan op basis van het Bouwbesluit 2012 en NEN 6060. De brandwerendheidseisen worden bepaald aan de hand van een reeks vragen, waarbij u een aantal specifieke gebouwparameters invult, zoals: de gebruiksoppervlakte, de hoogte van eventuele tussenvloeren (entresols), de vuurbelasting en het gekozen pakket aan maatregelen.

juli 2016

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal, juli 2016 introduceert de Excel-tool van Bouwen met Staal voor het bepalen van de laagdikte van een brandwerende coating, plaat of spuitpleister op staalconstructies (zie ook het berichtje hieronder). Daarnaast kondigt de nieuwsbrief de komst aan van de praktijkrichtlijn Brandveilige staalconstructies met sprinklers. Aan de hand van deze richtlijn wordt het mogelijk de brandwerendheidseisen voor de staalconstructie op een eenduidige manier te reduceren indien in het gebouw een sprinklerinstallatie wordt toegepast. De richtlijn is een initiatief van de Technische Commissie Brandveiligheid van Bouwen met Staal en de NOVB en verschijnt na afrondend overleg met Brandweer Nederland.

mei 2016

BRAWESTAMAT heet het Excel-tool van Bouwen met Staal voor het berekenen van de benodigde laagdikte van brandwerende coating, verf of -spuitmortel op stalen kolommen en liggers. De laagdikte wordt bepaald na invoer van de brandwerendheidseis, de kritieke staaltemperatuur, de profielfactor, het type brandwerende bescherming, de productnaam, het constructiedeel (kolom, ligger) en profieltype.

In de tool zijn de laagdiktegegevens opgenomen van brandwerende producten van DMS, Hempel, Sika Nederland en Promat.
Alle opgenomen producten zijn door een geaccrediteerd instituut (notified body) beproefd en beoordeeld volgens EN 13381-8 (voor brandwerende coatings) of EN 13381-4 (brandwerende plaat en -spuitmortel).

februari 2016

Nieuwsbrief Brandveilig + Staal, februari 2016 etaleert het Europese netwerk voor adviseurs in Fire Safety Engineering van constructies. Bij het netwerk, aangestuurd door ArcelorMittal, zijn op dit moment zo'n 25 bedrijven en organisaties aangesloten, waaronder ingenieurs- en brandadviesbureaus. Ook de nieuwe Best Practice Guide van de European Association of Industrial Painting Contractors (EAIPC) komt over het voetlicht. Deze publicatie levert fabrikanten, applicateurs en gebouweigenaren en -beheerders van gebouwen aanbevelingen voor de effectieve en efficiënte toepassing van brandwerende coatings op staalconstructies.

januari 2016

European Industry Best Pratice Guide On The Application Of Intumescent Coatings To Constructional Steel heet de nieuwe publicatie van de European Association of Industrial Painting Contractors (EAIPC) die fabrikanten en applicateurs van brandwerende coatings en eigenaren van gebouwen praktische richtsnoeren levert voor de doeltreffende inzet van brandwerende coatings bij staalconstructies. De aanbevelingen bestrijken alle fasen van het proces, vanaf productkeuze tot kwaliteitscontrole en onderhoud in de gebruikfase van het gebouw. De gids is hier als PDF gratis te downloaden.

januari 2016

Herziene ontwerpaanbevelingen brandwerendheid kanaalplaatvloeren. BFBN, de branchevereniging van betonfabrikanten, heeft per brief van november 2015 vernieuwde adviezen openbaar gemaakt voor het ontwerpen van kanaalplaatvloeren op brandwerendheid. De aanbevelingen volgen uit recent onderzoek van het Expertisecentrum Regelgeving Bouw (ERB), als aanvulling op een eerste onderzoek in 2009 en vervolg-onderzoek in 2010/2011. Met de aanbevelingen 2015 komen de aanbevelingen uit deze eerdere studies te vervallen.

De ontwerpadviezen hebben uitsluitend betrekking op nieuwbouw. Voor bestaande bouw zijn volgens het onderzoek geen maatregelen noodzakelijk. De nieuwbouw-aanbevelingen zijn tevens te vinden op de pagina Brandwerendheid kanaalplaatvloeren van deze website. Voor kanaalplaatvloeren met geïntegreerde (stalen) liggers wordt op deze pagina verwezen naar het gelijkluidende CUR/BmS-rapport en de CUR/BmS-aanbeveling 104.

september 2015

Nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal, september 2015 heeft grote brandcompartimenten als grote gemene deler. NEN 6060 biedt de methode voor het bepalen van de brandveiligheid van grote compartimenten. De norm is de vertaling en tegelijkertijd herziening van het reken- en beslismodel ‘Beheersbaarheid van Brand’ (BvB), 2007, en de ‘Handreiking grote brandcompartimenten’, 2007. Een van de verbeteringen t.o.v. de BvB is de nauwere aansluiting op NEN 6068, de norm voor de WBDBO-bepaling bij kleinere compartimenten. Voor de bepaling van de integrale brandveiligheid van parkeergarages (met compartimenten) van meer dan 1.000 m2, wil NEN een nieuwe norm produceren. De 'praktijk' kan meewerken aan de samenstelling via een nieuwe projectgroep. Geïntereseerden kunnen zich voor groepsdeelname aanmelden bij Marc Mergeay, consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 297 of e-mail marc.mergeay@nen.nl.

Naar de nieuwsbrief

juni 2015

Nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal, juni 2015 introduceert het rapport ‘Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding’. Deze gratis publicatie van Bouwen met Staal biedt de minimale waarden voor de kritieke temperatuur van kolommen, liggers en trekstaven van gebouwconstructies, vervat in overzichtelijke grafieken en tabellen. Daarnaast besteedt de nieuwsbrief aandacht aan de onlangs gepubliceerde Nationale Bijlage (NB) 2015 bij de Eurocode 3 (NEN-EN 1993:1-2:2005+C2:2011). Aan de hand van de Eurocode en de nieuwe NB kan worden aangetoond dat de staalconstructie voldoet aan het Bouwbesluit 2012. De nieuwe NB verwijst nu naar de NEN-EN 13381 voor het beproeven en beoordelen van de brandwerende bescherming van staalconstructies (brandwerende plaat, mortel en verf). Hiermee is toepassing van de ENV 13381-4, NEN 7878 of NEN 6072 niet langer toegestaan. De praktische consequenties hiervan worden belicht in een artikel in Bouwen met Staal 244 (april 2014).

Naar de nieuwsbrief

april 2015

Opschuimende coating, van ideaal naar praktijk kopt het artikel over de toepassing van brandwerende verf op staalconstructies in de april-editie van het vakblad Bouwen met Staal. Het multidisciplinaire auteurstrio Ralph Hamerlinck (brandveiligheidsadviseur, Bouwen met Staal), Rob Stark (constructeur, IMd) en Christiaan de Wolf (architect, Cepezed) belicht de belangrijke aspecten van het gebruik van opschuimende coatings in de praktijk: vanaf ontwerp, dimensioneren en specificeren tot en met applicatie en beheer en onderhoud. De beschrijvingen gaan vergezeld van ontwerptabellen en -voorbeelden, verwijzing naar de tool brandwerende coatings op deze site, een literatuurlijst en illustraties van correcte en (ter lering) minder voorbeeldige toepassingen.

Download hier het artikel in PDF-formaat. Het gehele, gedrukte tijdschrift is hier (als kennismakingnummer) aan te vragen.

14 april 2015

Veilige waarden voor de kritieke staaltemperatuur bij ontwerp en aanbesteding biedt overzichtelijke grafieken en tabellen met de minimale kritieke staaltemperaturen van de onderdelen van de (hoofd)draagconstructies van gebouwen – kolommen, liggers en trekstaven – met een brandwerende bescherming. De Technische Commissie Brandveiligheid van Staalconstructies (TC 3) heeft de waarden bepaald aan de hand van de Eurocodes.

Met behulp van de kritieke staaltemperaturen in het rapport is het constructief ontwerp eenvoudig en efficiënt af te stemmen op de verlangde brandwerendheid. Door de kritieke temperaturen op te nemen in het bestek, zijn de offertes van potentiële leveranciers van brandwerende materialen gelijkwaardig op te stellen en te beoordelen.

Bouwen met Staal heeft het rapport in april 2015 uitgebracht, als gratis PDF.

Gratis downloaden

maart 2015

Nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal, maart 2015 is geheel gewijd aan de toepassing van brandwerende coatings (opschuimende verf) op staalconstructies van gebouwen. De editie belicht het seminar van de Technische Commissie Brandveiligheid van Bouwen met Staal – op 16 april a.s. bij Troned in Enschede – over de laatste wetenswaardigheden in regelgeving, beproeven en (vooral) het gebruik van brandwerende coatings in de projectpraktijk. Daarnaast komt de webtool Brandwerende coatings over het voetlicht. Deze tool biedt sinds een klein jaar (gratis en op elk gewenst moment) ondersteuning bij de verantwoorde keuze van brandwerende coatings, na selectie op onder meer profieltype en profielfactor, kritieke staaltemperatuur en de brandwerendheidseis voor de constructie.

Naar de nieuwsbrief

januari 2015

Nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal, januari 2015 presenteert twee nieuwe, gratis tools van Bouwen met Staal voor het brandveilig ontwerpen en detailleren in staal. De webtool 'Brandwerende platen en -mortel' ondersteunt bij het verkennen en kiezen van plaat- en mortelproducten voor het brandwerend beschermen van staalconstructies. 'Bepaling brandwerendheid gevelkolommen' heet het Excel-programma waarmee is vast te stellen of (inpandige) kolommen in de gevelzone aan of meerdere zijden een brandwerende bescherming nodig hebben. Het beschermende materiaal kan zijn: opschuimende coating, brandwerende plaat of brandwerende spuitmortel.

Naar de nieuwsbrief

januari 2015

Webtool Brandwerende platen en -mortel biedt ontwerpers, bouwers en plantoetsers ondersteuning bij het verkennen en kiezen van platen en mortel voor het brandwerend beschermen van staalconstructies van gebouwen. De producten zijn te vinden op criteria als brandwerendheidseis, profieltype, profielfactor en kritieke staaltemperatuur. Alle producten in de tool voldoen aan EN 13381-4.

Naar de tool

20 november 2014

Presentaties over staal en brandveiligheid, gehouden tijdens recente kennisevents, zijn nu voor u verzameld op deze website. Ze zijn als PDF gratis van de pagina te downloaden.

Naar de presentaties

6 november 2014

Webtool Brandwerende coatings op deze website telt inmiddels 15 brandwerende-coatingproducten. Het betreft producten van Aalterpaint, Flame Guard, International Paint, PPG en Sika. De tool, gemaakt door Bouwen met Staal in opdracht van VVVF, biedt ontwerpers, constructeurs, bouwers én toetsers praktische ondersteuning bij de keuze en beoordeling van brandwerende-coatingsproducten voor het beschermen van staalconstructies van gebouwen.

Naar de tool

Nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal, juni 2014

Webtool Brandwerende coatings en Excel-sheets voor dimensioneren staalconstructies op brand. De nieuwe webtool Brandwerende coatings helpt bij de keuze van brandwerende-coatingproducten voor het beschermen van staalconstructies. De tool, afgelopen maand gelanceerd, bevat op dit moment producten van Aalterpaint, Flame Guard, International Paint, PPG en Sika. Voor het berekenen van de kritieke staaltemperatuur van stalen kolommen en liggers én het bepalen van de benodigde dikte van een brandwerende coating of beplating stelt Bouwen met Staal een serie van negen Excel-sheets gratis beschikbaar via deze website. 

• Bouwen met Staal, editie 17, juni 2014, naar de nieuwsbrief

29 april 2014

Webtool Brandwerende coatings Deze nieuwe tool biedt on-line ondersteuning bij het kiezen van brandwerende-coatingproducten voor het beschermen van staalconstructies. Bouwen met Staal heeft de tool ontwikkeld in opdracht van VVVF (de branchevereniging voor de Nederlandse verf- en drukinktindustrie).

De tool werkt als de bekende reisgids op internet én als de eerder op deze website gepubliceerde tool puien. Hoe meer keuzeopties u aanklikt in het menu van de coatingtool, des te gerichter is het zoekresultaat. Selecteren is onder meer mogelijk op profieltype, vereiste brandwerendheid, profielfactor, kritieke staaltemperatuur, samenstelling van de coating, toepassingsgebied, applicatiewijze en leverancier. Elk zoekresultaat bestaat uit een korte omschrijving van het product en een link naar de website van de leverancier voor meer informatie. Bij sommige producten gaat tevens de door de leverancier verstrekte PDF-en van het CE-document en de bijbehorende prestatieverklaring en een productinformatieblad.

Alle producten in de database van de tool zijn getest en beoordeeld volgens EN 13381-8 door een hiervoor geaccrediteerd instituut.

Op dit moment zijn Aalterpaint, International Paint, PPG Protective & Marine Coatings en Sika Nederland vertegenwoordigd, elk met meerdere producten. Bent u leverancier van brandwerende coating en geïnteresseerd in opname van uw product(en)? Neem dan contact op met Ralph Hamerlinck, e: ralph@bouwenmetstaal.nl.

Naar de tool

10 april 2014

Tool Bepaling brandwerendheid gevelkolommen Met dit gratis XLSX-spreadsheet kunt u zelf de brandwerendheid bepalen van stalen kolommen bij de gevel, na invoer van onder meer het verkozen profiel, de oriëntatie van de kolom ten opzichte van de gevel en de kritieke staaltemperatuur van de kolom.  De berekening gaat volgens NEN-EN 1991-1-2 en NEN-EN 1993-1-2.

Naar de tool

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, maart 2014

Ontwerp-NEN 6079 en Hallenbouw volgens Bouwbesluit 2012. Het NEN heeft het ontwerp gepubliceerd van NEN 6079 'Brandveiligheid van grote compartimenten, risicobenadering'. Met deze nieuwe norm wordt risico-analyse met inzet van fysische brandmodellen verankerd in de regelgeving. Ook in de nieuwsbrief: 'Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit'. Deze cursusmiddag geeft ontwerpers en adviseurs praktische houvast bij het ontwerpen van bedrijfshallen volgens de nieuwe voorschriften voor thermische isolatie en brandcompartimentering.

• Bouwen met Staal, editie 16, maart 2014, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, januari 2014

Ontwerpmethode brandwerendheid staalplaat-betonvloeren en Nationaal Brandveiligheidscongres. Voor het brandwerend ontwerpen van staalplaat-betonvloeren op stalen liggers hebben SCI, CTICM, Arcelor Mittal en Bouwen met Staal een nieuwe, praktische methode ontwikkeld. De methode is vervat in een pakket, gratis MACS+-publicaties, waaronder een rekentool, rekenvoorbeelden, handleiding en achtergrondinformatie. Donderdag 17 april a.s. organiseert SBRCURnet in CineMec in Ede het Nationaal Brandveiligheidscongres 2014. Het congres staat dit jaar vooral in het teken van de brandveiligheid bij renovaties en transformaties.

• Bouwen met Staal, editie 15, januari 2014, naar de nieuwsbrief

Staal, een brandveilig bouwmateriaal, november 2013

Nieuwe norm grote brandcompartimenten en Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen. Begin 2014 verschijnt de NEN 6060, de nieuwe norm voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten. De norm dient als opvolger van de bestaande methoden Beheersbaarheid van Brand 2007 (BiZa) en Handreiking grote brandcompartimenten 2007 (VROM/M&I). In de norm zijn de maatregelenpakketten uit de beide oude publicaties verwerkt. Maar ten opzichte van deze voorgangers zijn belangrijke aanvullingen en verbeteringen doorgevoerd. Met de nieuwe Handreiking brandveiligheid in hoge gebouwen van SBR/CURNET kunnen ontwerpers, adviseurs en toetsers van hoogbouw (70 m of meer), bij gebrek aan prestatievoorschriften in het Bouwbesluit, het precieze niveau en de benodigde voorzieningen voor de brandveiligheid bepalen. De publicatie biedt daartoe breed gedragen, praktische strategieën op grond van brandrisico-scenario's en -analyses.

• Bouwen met Staal, editie 14, november 2013, naar de nieuwsbrief

15 november 2013

Een zestal handige, gratis downloadbare Excel-tools van Bouwen met Staal voor het dimensioneren van staalconstructies op brand zijn nu beschikbaar in een nieuwe versie. 1.2 is de nieuwe editie van de tool Bepaling van de kritieke temperatuur bij normaal kracht en (dubbele) buiging. Dit programma berekent de kritieke staaltemperatuur van het verkozen staalprofiel, op basis van de belastinggegevens bij brand, knik- en kiplengten en staalsoort. De berekening wordt iteratief uitgevoerd, volgens de Eurocode NEN-EN 1993-1-2 en artikel 4.2.3.5 van de bijbehorende Nationale Bijlage. De naaste verwanten van deze tool zijn eveneens in een nieuwe versie (1.3) verschenen: bepalen kritieke staaltemperatuur kolommen en bepalen kritieke staaltemperatuur liggers. Geactualiseerd zijn ook de tools waarmee u de laagdikte van brandwerende bescherming vaststelt. Het betreft: brandwerende verf op H-kolommen, brandwerende plaat op H-kolommen en brandwerende verf op buiskolommen
Alle Excel-programma's zijn te downloaden in een Windows- óf Apple-versie.

  • Foto: brandwerend geverfde staalconstructie P+R Kralingse Zoom, Rotterdam (Zwarts & Jansma Architecten, Oskomera Staalbouw).

2 september 2013

De toepassing van woningsprinklers kan flink baat hebben bij de NEN 2077 ‘Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving – Ontwerp, installatie en onderhoud’. Het ontwerp van deze norm en de roep om sprinklers in woningen worden belicht in de augustuseditie van de nieuwsbrief ‘Staal, een brandveilig bouwmateriaal'.

Daarnaast wordt uitgebreid in gegaan op de Verordening Bouwproducten. De inwerkingtreding van de Verordening (per 1 juli jl.) brengt voor veel fabrikanten met zich mee dat zij hun bouwproducten moeten leveren met CE-markering en prestatieverklaring.

Deze verplichting geldt echter niet voor producten die (nog) niet onder een geharmoniseerde Europese (product)norm vallen. De slotalinea ‘Brandwerende producten’ in de nieuwsbrief wekt, zo liet Aalterpaint de redactie weten, onterecht de indruk dat CE-markering ook al verplicht is voor brandwerende verven. Een terecht commentaar: een geharmoniseerde norm voor brandwerende verven is momenteel nog in ontwikkeling. Zolang dit zo is, zijn fabrikanten/leveranciers van deze producten dan ook níet ‘CE-plichtig’. Ze mogen wel vrijwillig CE-markering aanbrengen. Dan dienen ze gebruik te maken van een Europees beoordelingsdocument (EBD) om een Europese technische beoordeling (ETB) te kunnen krijgen. Een ETB is een gedocumenteerde beoordeling van de prestaties van een specifiek bouwproduct, in relatie tot zijn essentiële kenmerken. Vervolgens kan een prestatieverklaring voor het product worden opgesteld en CE-markering worden aangebracht.


26 april 2013

Liefhebbers van brandveilige gebouwen met onbeklede staalconstructies worden in het aprilnummer van 'Staal, een brandveilig bouwmateriaal' op hun wenken bediend. De nieuwsbrief-editie schetst de mogelijkheden van sprinklerinstallaties in gebouwen met een stalen draagconstructie. Voor meer informatie verwijst de uitgave naar de sprinkler-sectie op deze website.


20 maart 2013

Voor het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers is de nieuwe MACS+-methode gepubliceerd. De methode, ontwikkeld door CTCIM, ArcelorMittal en Bouwen met Staal, is vervat in een computerprogramma met daarbij onder meer een handleiding, toelichting op de methode en constructieve achtergrondinformatie. De software en begeleidende documentatie zijn gratis te downloaden van www.macsfire.eu. Een nadere toelichting op MACS+ vindt u op deze website, klik hier.


28 februari 2013

Deze website (www.brandveiligmetstaal.nl) is onlangs uitgebreid met praktische uiteenzettingen van de brandveiligheidseisen en oplossingsrichtingen voor hallen, woningen, hoogbouw en parkeergarages. Het februarinummer van de nieuwsbrief Staal, een brandveilig bouwmateriaal introduceert deze nieuwe onderdelen. Daarnaast vraagt de uitgave aandacht voor de cursus Hallenbouw volgens het nieuwe Bouwbesluit. Tijdens deze cursus wordt dieper ingegaan op de veranderde brandveiligheidsvoorschriften in het Bouwbesluit 2012 voor 'industriefuncties'. SBR en Bouwen met Staal houden op 14 maart a.s. Het programma wordt herhaald op 14 mei a.s.


5 februari 2013

Nieuw onder de 'Kantoren-knop' op deze website is de informatie over brandwerendheid van gevels en wanden in kantoorgebouwen. Zo wordt bij 'gevels' uitleg verschaft over wbdbo-eisen en het begrip 'spiegelsymmetrie', gevolgd door praktische toelichting op het bepalen van branddoorslag volgens NEN 6068 en de criteria in NEN 6069 bij het vaststellen van de brandwerendheid van gevels. Bij zowel gevels als wanden wordt doorverwezen naar de Tool puien voor nadere inlichtingen over de brandwerende uitvoering en prestaties van onder meer deuren, kozijnen, achterconstructies en complete puiconstructies.

  • Foto: kantoorgebouw Centraal Justitieel Incassobureau (Claus en Kaan Architecten).


21 januari 2013

Het januari-2013-nummer van de nieuwsbrief 'Staal, een brandveilig bouwmateriaal' introduceert de nieuwe methode van CTICM, Arcelor Mittal en Bouwen met Staal voor het bepalen van de brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers. Meer informatie over de methode vindt u ook op deze website, klik hier. Al eerder verschenen, maar nog steeds actueel: het boek 'Brand'. Deze uitgave van Bouwen met Staal dient als informatieve houvast bij het ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies op brandveiligheid. Het boek is afgestemd op de Eurocode 3 voor staal.


12 januari 2013

Deze website maakt u nu ook wegwijs in de brandveiligheidseisen voor hoogbouw. De eisen voor de draagconstructie, gevels en wanden zijn ontleend aan de Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen. Deze uitgave van SBR uit 2005 wordt in de projectpraktijk vaak gebruikt voor het formuleren van brandveiligheidseisen bij hoge gebouwen (waarin de hoogste verblijfsvloer boven 70 m ligt), omdat het Bouwbesluit voor deze gebouwencategorie geen prestatie-eisen geeft.

  • Foto: Stadskantoor Utrecht (Kraaijvanger (Dirk Jan Postel) i.s.m. Christian Müller, oplevering in 2014).


18 december 2012

Voor het brandveilig ontwerpen en dimensioneren van staalplaat-betonvloeren met stalen liggers hebben ArcelorMittal, Bouwen met Staal en het Franse brandonderzoeksinstituut CTICM een nieuwe methode ontwikkeld. Deze methode houdt rekening met membraanwerking die tijdens brand doorgaans optreedt. Hierdoor valt het gedrag van de vloerconstructie bij brand gunstiger uit dan algemeen aangenomen en is aanzienlijk te besparen op brandwerende bescherming. De methode wordt opgenomen in de software MACS+ en is vanaf januari 2013 verkrijgbaar.

  • Voorinformatie over de methode, inclusief downloadbaar achtergrondartikel, vindt u hier.


3 december 2012

Het onderdeel 'Parkeergarages' van deze website is uitgebreid met informatie over de eisen en richtsnoeren voor de brandwerendheid van stalen draagconstructies van parkeergarages. Het betreft zowel nieuwe garages als verbouwingen en tijdelijke garages. De WBDBO-eisen worden uit de doeken gedaan onder gevels en wanden.

  • Foto: Parkeergarage Martiniziekenhuis, Groningen (Burger Grunstra Architecten Adviseurs).


16 januari 2012

De januari-editie van de nieuwsbrief 'Staal, een brandveilig bouwmateriaal' is geheel gewijd aan de brandveiligheid van natuurlijk geventileerde parkeergarages met een stalen draagconstructie. De nieuwsbrief belicht onder meer de nieuwe richtlijn van Bouwen met Staal voor Fire Safety Engineering van 'open' parkeergarages, volgens het natuurlijk-brandconcept.


5 december 2011

Onder 'Parkeergarages'->'Draagconstructies' van deze website treft u de nieuwe richtlijn Brandveiligheid stalen parkeergarages, afgelopen november gepubliceerd onder auspiciën van de Technische Commissie Brandveiligheid staalconstructies van Bouwen met Staal. De 32 pagina's tellende uitgave verleent ontwerpers en adviseurs praktische ondersteuning bij structural Fire Safety Engineering van 'open', natuurlijk geventileerde parkeergarages met een stalen hoofddraagconstructie. Na een schets van het wettelijk kader en toepassingsgebied komen aan bod de brandscenario's en -modellering, de mechanische belasting op de constructie bij brand en de thermische en mechanische respons van een staalconstrucie. De richtlijn vormt een nadere uitwerking van de NEN-EN 1091-1-2 met de Nationale Bijlage. Hierin staat de algemene methode voor het berekenen van thermische en mechanische respons van constructies bij brand.

  • Ga naar Parkeergarages->Draagconstructies óf download de richtlijn meteen hier. Algemene info over FSE van constructies vindt u hier.
  • Foto's: parkeergarage Radboudziekenhuis, Nijmegen (architectuur: DJGA, FSE: Adviesburo Nieman).

7 november 2011

De pagina 'Kanaalplaatvloer en de samenhang' van 'Kantoren–Draagconstructies' op deze website is aangevuld met de aanbevelingen van BFBN (Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland) voor het dimensioneren van kanaalplaatvloeren op brandwerendheid. De adviezen komen voort uit uitvoerig onderzoek, geïnitieerd door BFBN, in 2009 en 2011 naar de krachtswerking van kanaalplaatvloeren bij brand. Aanleiding voor het onderzoek is de brand in 2007 in de parkeergarage van een appartementengebouw in de Lloydstraat in Rotterdam. Bij deze brand kwamen van meerdere kanaalplaten de onderschillen naar beneden, als gevolg van horizontale scheuren in de lijven van de platen door verhinderde vervorming aan de bovenzijde van de vloer. 'Kanaalplaatvloer en de samenhang' zet niet alleen de BFBN-adviezen op een rij, ook de richtsnoeren uit de CUR/BmS-Aanbeveling 104 voor kanaalplaatvloeren met geïntegreerde stalen liggers zijn afgepast op de BFBN-aanbevelingen voor wat betreft de constructieve druklaag.


16 september 2011

Het september 2011-nummer van de nieuwsbrief 'Staal, een brandveilig bouwmateriaal' is verschenen. De editie beschrijft doel, opzet en de gebruiksmogelijkheden van de nieuwe tool 'stalen puien' op deze website. De tool ondersteunt ontwerpers, bouwers en de toetsende instanties bij de keuze en beoordeling van producten voor brandwerende scheidingen. Ook belicht de nieuwsbrief enkele producten uit de productencatalogus van de tool.


11 mei 2011

De toepassing van een sprinklerinstallatie biedt perspectief op een flinke reductie van de brandwerendheidseisen voor de hoofddraagconstructie en daarmee op een staalconstructie ‘in het zicht’. Maar een verantwoorde keuze van zo’n installatie gaat niet over één nacht ijs. Praktische informatie over de verschillende keuzeaspecten is bijeengebracht onder de button ‘Sprinklerinstallaties’ op deze website. Naast de werking van sprinklers in het algemeen, wordt ingegaan op de verschillende typen sprinklers, de systemen, de voornaamste installatieaspecten, de normen en de certificering en controle.


18 maart 2011

Geschikt voor alle projecttypen is het nieuwe tool 'brandwerende stalen puien' op deze website. Het tool ondersteunt u bij uw verkenning van bouwproducten van brandwerende stalen puiconstructies, zoals gevels, wanden en deuren. U kunt de producten selecteren op onder meer testresultaat brandwerendheid (in minuten), brandwerendheidscriterium (E, I, W en combinaties daarvan), enkel- of dubbelzijdige brandwerendheid, testresultaat rookwerendheid (in minuten óf Sa of Sm), enkel- of dubbelzijdige rookwerendheid én de gevraagde maximale maatvoering van wandpaneel, ruit of deurvleugel. Bij elk resultaat krijgt u een ruime samenvatting van het brandonderzoek – een ‘SVO+’ – naar het product of (in veel gevallen) de productencombinatie, bijvoorbeeld een plaatstalen buitendeur met boven- en zijlichten van glas. Bij het SVO+ gaat het volledige brandonderzoeksrapport danwel de aanvraagmogelijkheid, leveranciersgegevens, productinformatie en CE-documentatie of -inlichtingen.

Alle opgenomen producten voldoen aan NEN 6069, de norm voor het bepalen en classificeren van de brandwerendheid van scheidingsconstructies. De producten zijn getest – en soms nog aanvullend beoordeeld – door erkende laboratoria ('notified bodies'), zoals Efectis Nederland, CTICM (Frankrijk) en IFT (Duitsland).


4 maart 2011

De tab 'Hallenbouw' van deze website verleent sinds kort toegang tot het tool 'Brandveilige industriehallen'. Met dit tool van Bouwen met Staal bepaalt u de grootte van het (grootste) brandcompartiment van uw hal en de eventuele WBDBO-eisen voor de vluchtroutes, gevels, scheidingswanden en tussenvloeren. Dat gebeurt stapsgewijs, aan de hand van de door u ingevoerde gegevens, waaronder gebruiksoppervlakte, vluchtafstanden, perceelgrensafstanden en geometrie van de bouwdelen. Aansluitend wordt voor de grote compartimenten (1.000 m2 of meer) op basis van een gemiddelde vuurbelasting en het gebruiksoppervlakte nagegaan of een van de maatregelenpakketten uit de methode Beheersbaarheid van Brand 2007 toepasbaar is. Het tool is geschikt voor nieuwbouw met een industriële functie (bijvoorbeeld productie, opslag en transport).


9 februari 2011

'Actualiteiten' en 'Tools', twee vaste onderdelen van deze website, zijn er een stuk gebruiksvriendelijker op geworden.

Scrollen door lange nieuwspagina's, op zoek naar dat ene bericht, is verleden tijd. De archieven met de oudere berichten (uit 2009 en 2010) hebben een herindeling ondergaan, waardoor u een bericht snel terugvindt op categorie/hoofdonderwerp. Na het zoeken op trefwoord(en) – via het venster rechtsbovenaan op de website – worden de nieuwsberichten nu afzonderlijk vermeld in de zoekresultaten.

Ook de toolsrubriek heeft een verbeterde opzet. Wie snel naar een bekend tool wil, zoekt nu op de tool-naam in het rode menu. Wie zich eerst nog op de verschillende software wil oriënteren, kan terecht op de inhoudspagina met korte omschrijvingen van de toepasbaarheid. Zowel het rode menu als de index verwijzen naar tools-informatiepagina's met bestel- of downloadopties.


16 november 2010

Bij Bouwen met Staal is een nieuwe versie verschenen van het rekentool ‘Toetsing geïntegreerde ligger’. Versie 2.0 (november 2010) is geheel aangepast aan de Eurocodes. Met het Excel-tool is de draagkracht te toetsen van IFB-, SFB- en THQ-liggers, geïntegreerd met kanaalplaatvloeren. Naast kamertemperatuur berekent het programma ook de sterkte en stijfheid bij brand. De rekenresultaten maken direct duidelijk of de ligger voldoet aan de brandwerendheidseis of dat aanvullende bescherming nodig is. Toetsing geïntegreerde ligger 2.0 is hier ná inloggen gratis te downloaden.


29 oktober 2010

Arcelor Mittal heeft haar assortiment gratis brandrekensoftware uitgebreid met Fracof. Hiermee is in de praktijk snel te beoordelen of stalen liggers van een staalplaat-betonvloer onbeschermd kunnen blijven en – als dat zo is – voor welke liggerdelen dit opgaat. De bepaling is mogelijk voor brandwerendheidseisen van 60, 90 en 120 minuten. Per ligger geeft Fracof de kritieke staaltemperatuur. De effecten van eventuele membraanwerking worden verdisconteerd. Het programma is hier direct te downloaden. De software is ook te vinden onder 'tools' op deze website.

22 oktober 2010

Bouwen met Staal heeft de Kwaliteitsrichtlijn applicatie brandwerende coating aangepast aan de laatste ontwikkelingen in coatingproducten en de ervaringen met de eerste publicatie uit 2003. Net als zijn voorganger geeft de editie 2010 praktische aanbevelingen voor de toepassing van brandwerende coating in elke fase: projectspecificatie en werkwijze, applicatie van primer, coating en eventuele toplaag, transport, montage, reparatie en inspectie. De kwaliteitsbewaking van dit proces wordt vergemakkelijkt met een stroomschema. Ook zijn schema’s verwerkt voor controle van laagdikten en de algehele kwaliteit van de applicatie.

  • Het 16 pagina’s tellend document is hier gratis te downloaden.

3 mei 2010

Arcelor Mittal heeft versie 2.02 uitgebracht van het rekenprogramma ACB+. Met dit tool is de brandwerendheid van stalen raat- en cellenliggers te berekenen. Het programma hier gratis te downloaden.

15 maart 2010

De serie Tools op deze website is uitgebreid met de nieuwe versie 2.1. van Car Park Fire (CaPaFi). Dit Excel-programma van Difisek berekent de opwarming van stalen constructiedelen van parkeergarages tijdens brand. De temperatuurontwikkeling in het staal is te bepalen bij één tot vijf brandhaarden. Editie 2.1. is afgestemd op EN 1991-2 en de definitieve EN 1993-1-2 (de voorgaande versie was gebaseerd op de ENV 1993-2) en daarmee de officiële uitgave voor gebruik in de praktijk. (direct downloaden).

4 februari 2010

Onder de button Tools van deze website vindt u een nieuw, gratis te downloaden tool van Bouwen met Staal voor het berekenen van de kritieke staaltemperatuur bij druk en (dubbele) buiging. Het Excel-programma voert de berekening iteratief uit, volgens NEN-EN 1993-1-2 en artikel 4.2.3.5 van de Nationale Bijlage. Uitgangspunt is buiging in het vlak (parabolisch momentenverloop) zonder eindmomenten. In het spreadsheet voert u eerst de belastinggegevens bij brand, knik- en kiplengten, staalsoort en staalprofiel in. Daarna komt het programma met de kritieke staaltemperatuur van het profiel en een tabel met de rekenresultaten.

15 januari 2010

De nieuwste module van deze website is 'liggers met Slimline-vloeren'. De module ondersteunt het dimensioneren van een Slimline-vloerconstructie op brand. De nieuwe pagina’s (5d1, 5d2 en 5d3) zijn ondergebracht onder ‘Kantoren->Draagconstructies->Dimensioneren->5. Brandwerendheid liggers’. De openingspagina belicht het TNO-onderzoek uit 2000 naar de brandwerendheid van de Slimline-vloer, toen nog 'Infra+'. Hieruit blijkt dat de vloer een brandwerendheid van 145 minuten haalt. Voor het berekenen van de brandwerendheid van de vloer met hogere IPE-liggers – voor grotere overspanningen – dient een rapport van Efectis uit 2008. Om ook bij praktijktoepassingen van de vloer verzekerd te zijn van een hoge brandwerendheid, geeft Brandwerendheid in de praktijk de belangrijke ontwerpaandachtspunten. Verdere informatie – in de vorm van downloadbare publicaties en links naar websites – is verzameld op Informatie en downloads.

10 december 2009

Het onderdeel Kantoren–>Draagconstructies->Dimensioneren->Brandwerendheid liggers van deze website is uitgebreid met 11 pagina's over de brandwerendheid van stalen liggers met lage staalplaat-betonvloeren. Bij dit vloersysteem lopen de liggers geheel onder de vloer door (niet geïntegreerd), in de tegengestelde overspanningsrichting. Liggers en vloer kunnen constructief samenwerken via bijvoorbeeld deuvels; dan ontstaan zogeheten staal-betonliggers.

De nieuwe uitbreiding van deze website belicht de methode in de Eurocode NEN-EN 1994-1-2 voor het berekenen van lage staalplaat-betonvloeren in de basisvormen trapezium en zwaluwstaart.

Met informatie van leveranciers (zoals tabellen en spreadsheets) zijn ook de vloeren te berekenen die vanwege hun plaatgeometrie buiten het toepassingsgebied van de Eurocode-rekenmethode vallen.

Voor het bepalen van de brandwerendheid van de stalen liggers die níet constructief met de staalplaat-betonvloeren zijn verbonden, reikt het onderdeel 5a van deze website een tabel, spreadsheet en handmethode volgens NEN-EN 1993-1-2 aan.

Voor liggers die wél constructief samenwerken met de vloer (staal-betonliggers) dient de rekenmethode in de NEN-EN 1994-1-2.

Voor een deel van de berekening – het bepalen van de kritieke staaltemperatuur van de ligger – wordt een alternatieve, vereenvoudigde methode aangedragen, toegelicht met een rekenvoorbeeld.

De cannelures van zwaluwstaatvormige staalplaat-betonvloeren zijn dermate klein dat vulling achterwege kan blijven. Bij trapeziumvormige platen is cannelurevulling te voorkomen door een dikkere bekleding toe te passen. De website reikt hiervoor een ontwerpaanbevelingen aan.

28 september 2009

Op 23 september jl. organiseerde Bouwen met Staal in Rotterdam het avondseminar ‘Brandveilig bouwen met staal’. Tijdens het seminar spraken Ralph Hamerlinck (Bouwen met Staal), Ruud van Herpen (Adviesburo Nieman) en René Hopstaken (DHV) over actuele mogelijkheden en toepassingen van Fire Safety Engineering (FSE) van constructies. De presentaties van de avond kunt u als PDF downloaden.

R Hamerlinck FSE Perspectief en praktijk.pdf

R v Herpen FSE constructies in praktijk I.pdf

R Hopstaken FSE constructies in praktijk II.pdf

  • De inhoud van de presentaties of onderdelen daarvan zijn níet bestemd voor in- of externe openbaarmaking via digitale en analoge media en middelen.
  • Meer informatie over FSE van constructies vind u hier.

1 september 2009

Onderdeel 5. 'Brandwerendheid liggers' van deze website – te vinden onder Kantoren–Draagconstructies–Dimensioneren – is aangevuld met 5b. Geïntegreerde liggers met kanaalplaatvloeren.
5b. biedt u praktische teksten en tools voor het bepalen van de brandwerendheid van kanaalplaatvloeren met geïntegreerde stalen liggers, een veelvoorkomende toepassing in meerlaagse utiliteitsbouw.

Voor geïntegreerde liggers met een beklede onderflens reikt '5b' een eenvoudige handmethode aan, toegelicht met een rekenvoorbeeld.

Voor ónbeklede liggers wordt – naast de handmethode – een digitaal rekentool geboden, inclusief stappenplan voor het gebruik.

De methoden en tools zijn geschikt voor de gangbare liggertypen THQ (hoed- en petliggers), SFB en IFB. De liggers zijn statisch bepaald en worden onder normale temperaturen gelijkmatig belast. Ze zijn niet gedimensioneerd op wringing.

Voor de kanaalplaten wordt – in samenhang met de liggers – op een rij gezet welke maatregelen nodig zijn om te voldoen aan de verschillende brandwerendheidseisen.

Nieuw 21 juli 2009 

De module Fire Safety Engineering (FSE) heeft er nieuwe praktijkvoorbeelden bij. Naast enkele stalen bouwprojecten in het buitenland, is het project Stabilio toegevoegd. In dit voorbeeld is voor een 10 m hoge bedrijfshal zonder verdiepingvloer het natuurlijk brandconcept ingezet om de temperatuurontwikkeling tijdens brand, het brandvermogen en de staaltemperatuur vast te stellen bij twee realistische brandscenario’s. De berekeningen zijn uitgevoerd met het computerprogramma Ozone.

Nieuw 4 juni 2009 

Het BrandInformatieSysteem heeft er een onderdeel bij: 'Fire Safety Engineering'. Fire Safety Engineering (FSE) behelst de inzet van fysische modellen om het verloop van een brand en de effecten daarvan op gebouwen, constructies, materialen en gebruikers vast te stellen. Voor het bepalen van de brandwerendheid van constructies is FSE het realistische alternatief voor de gebruikelijke standaard-brandkromme. Bij FSE wordt de werkelijke ontwikkeling van de temperatuur bij een brand berekend, met inbegrip van situationele factoren als de geometrie van de ruimte, eventuele ventilatie via gevelopeningen en de aanwezige installaties. Het resultaat is een nauwkeuriger en 'natuurlijk' beeld van het gedrag van de constructie bij brand. En dat geeft een duidelijker antwoord op de vraag óf aanvullende brandwerende bescherming echt nodig is en – als dat zo is – welke maatregelen dan het meest passen.

De Eurocodes EN 1991-1-2 en EN 1993-1-2 en hun Nationale Bijlagen hebben de brede toepassing van FSE in de praktijk een stuk dichterbij gebracht. Assistentie in die praktijk biedt het BrandInformatieSysteem met een stappenplan voor FSE met natuurlijke brand, geïllustreerd met een uitgewerkt voorbeeld. Op weg naar het stappenplan kunt u desgewenst halt houden bij nadere informatie over de Nederlandse Nationale Bijlage bij de NEN-EN 1991-1-2, uitleg over de methode FSE met natuurlijke branden, óf bij het waarom van FSE. De verschillende routes naar het stappenplan vind u in het schema op de welkomstpagina. Op elke afzonderlijke pagina geeft het kader 'Warm aanbevolen' verwijzingen naar de logische vervolgpagina's.

Nieuw 28 april 2009 

Het kader 'Warm aanbevolen' op de pagina's 'Ontwerpen' van 'Kantoren draagconstructies' verwijst naar onder meer normen, publicaties, en artikelen uit het vakblad Bouwen met Staal, die van pas kunnen komen bij de behandelde onderwerpen. De artikelen uit recente nummers waren al als PDF beschikbaar. Nu zijn ook de oudere, nog steeds wetenswaardige artikelen over staal en brandveiligheid toegevoegd. Zelfs het bejaarde maar vitale 'Hout als brandwerende bekleding voor stalen kolommen' uit Bouwen met Staal 27 (1974) is present (op de pagina 'Brandwerend betimmeren').

Alle artikelen uit de geschiedenis van het vakblad (vanaf nummer 1, september 1967 tot en met nummer 200, februari 2008, zijn te vinden in het Bouwen met Staal-register. Het register biedt de artikelen uit actuele edities aan als PDF.

Nieuw 15 april 2009 

Aan de button 'tools' (in de blauwe bovenbalk) is een brede collectie brandreken-software toegevoegd. De meeste software is freeware; kosteloos te downloaden van het internet. Zoals de programma's van ArcelorMittal: AFCB (brandwerendheid van liggers volgens Eurocode 4), AFCC (brandwerendheid van kolommen volgens Eurocode 4) en Ozone (brandwerendheid staalconstructiedelen bij een natuurlijke brand, volgens EN 1991-1-2 en 1993-1-2). Bij de beschrijvingen van de tools gaan verwijzingen naar het download- of besteladres.

Nieuw 30 maart 2009 

Het onderdeel 'Kantoren – draagconstructies' is uitgebreid met de button 'Begrippen', onder 'Dimensioneren'. Onder de button hangen zes pagina's over elementaire aspecten van het dimensioneren bij brand: belastinggraad, veilige benadering van de belastinggraad, materiaalgedrag van staal, profielfactor, en staaltemperatuur van onbeschermde en van beschermde profielen. Het zestal vormt een aanvulling op gedrag van staalconstructies van brand onder 'Ontwerpen', waarop de begrippen globaal uiteen worden gezet. Deze bestaande pagina bevat nu op meerdere plekken links naar de nieuwe pagina's, voor inhoudelijke verdieping in de begrippen.