Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

4b: XLS download Benodigde laagdikte opschuimende coating

Met de spreadsheet kunt u zelf een profiel kiezen uit de reeks HE- (A, B en M) en – IPE profielen. Of een buisprofiel, waarbij de wanddikte moet worden ingevoerd. De profielfactor bij vierzijdige verhitting wordt berekend. U kunt hierop ingrijpen en zelf een profielfactor invoeren. Verder moet u de kritieke staaltemperatuur invoeren (4a pull down menu of met 4a2 spreadsheet). De spreadsheet rekent de laagdikte van de opschuimende coating in mm. uit,  benodigd voor 60 minuten brandwerendheid.

Download XLS voor Windows

Download XLS voor Apple

  • Laatste update: december 2016 (Bouwen met Staal).