Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandwerendheidseisen (wbdbo) voor gevels

Het Bouwbesluit 2012 eist (onder meer voor kantoorfuncties) standaard 60 minuten wbdbo tussen brandcompartimenten.

De eis is 30 minuten:

  • tussen brandcompartimenten binnen een laag utiliteitsgebouw (hoogste verblijfsvloer ≤ 5 m);
  • tussen lage gebouwen op eigen perceel.

De eis bedraagt 20 minuten voor brandcompartimenten in bestaande gebouwen.

Tussen gebouwen op verschillende percelen geldt het principe van spiegelsymmetrie.

Of bij een wbdbo-eis van 60 minuten (tegen brandoverslag) de gevels óf delen daarvan 30 minuten brandwerend moeten zijn, is van vele factoren afhankelijk:

  • de afmetingen van de brandruimte;
  • de openingen in de brandruimte;
  • de afstanden tot de openingen van bovengelegen ruimten (in verband met brandoverslag omhoog);
  • de afstanden tot naastgelegen ruimten (brandoverslag horizontaal) en/of
  • de afstanden tot tegenovergelegen ruimten of gebouwen (brandoverslag horizontaal).

Zo is bij de aansluiting van het dak op een opgaande gevel te voldoen aan 60 minuten door het dak, grenzend aan de gevel, over een breedte van 10 m 30 minuten brandwerend te maken. Een andere optie is om de opgaande gevel vanaf het dak tot een hoogte van 4 m 30 minuten brandwerend uit te voeren.


Het principe van brandoverslag naar een opgaande gevel.

Zie verder: brandoverslag bepalen.

Foto's: bedrijfsverzamelkantoor Creativ Valley, Utrecht (Gent & Monk Architecten).