Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Bepalen brandwerendheid gevels (criteria)

De brandwerendheid (van de gevel of de wand) m.b.t. de scheidende functie is de tijdsduur (in minuten) dat de constructie (gevel of wand) zijn scheidende functie kan vervullen bij blootstelling aan een standaardbrand.

Het Bouwbesluit onderscheidt eisen van 20 minuten (voor bestaande bouw), 30 en 60 minuten brandwerendheid. De bepalingsmethode wordt geboden door de NEN 6069 (Beproeving en klassering van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten, 2011, + A1, 2011 ontw.)

De belangrijkste criteria voor de brandwerendheid van de scheidingsconstructie – volgens NEN 6069 – zijn:

 • Vlamdichtheid betrokken op de afdichting (E)
  De scheidingsconstructie voorkomt dat vlammen en hete gassen doordringen tot de niet-verhitte zijde. De openingen in de constructie mogen niet te groot zijn (≥ ø 25 mm of ø 6 mm over een diepte van 150 mm óf zo dik als de scheiding is).
 • Thermische isolatie betrokken op de oppervlaktetemperatuur (I)
  De scheidingsconstructie beperkt de temperatuurstijging aan de niet-verhitte zijde tot maximaal 180 °C lokaal of 140 °C gemiddeld.
 • Thermische isolatie betrokken op de warmtestraling (W)
  De scheidingsconstructie zorgt ervoor dat de warmtestraling niet groter wordt dan 15 kW/m2 op een afstand van 1 m aan de niet-verhitte zijde van de scheiding.
 • Dragende functie (R)
  De scheidingsconstructie bezwijkt niet.

Welke combinatie van criteria van toepassing is, hangt af van de functie van de scheidingsconstructie. Zo geldt voor:

 • een rookwerende pui in het gebouw uitsluitend: E

  E.

 • een binnenwand en een gevel van buiten naar binnen: EI

  EI.

 • een brandwerende pui in het gebouw en een gevel van binnen naar buiten: EW

  EW.
Criterium brandwerendheid
scheidende functie
Gevel
van binnen
naar buiten
Gevel
van buiten
naar binnen
Vloer
Binnenwand
Glaspui
binnen
Rookpui
E vlamdichtheid (afdichting) X X X X X
I thermische isolatie (temperatuur) X X
W thermische isolatie (warmtestraling) X X
R bezwijken O O O O O
X = wel van toepassing
– = niet van toepassing
O = incidenteel van toepassing

Brandwerendheidscriteria voor verschillende toepassingen.

Een gedetailleerder overzicht van de brandwerendheidscriteria voor bouwdelen bij verschillende (scheidende) toepassingen geeft tabel 2 van NEN 6069:2011 (pag. 14 en 15).

Foto's: kantoorgebouw PPGM, Zeist (Mateo arquitectura).

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey