Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Spiegelsymmetrie

Bij gebouwen op verschillende percelen, stuurt het Bouwbesluit 2012 erop aan dat de betrokken gebouweigenaren gezamenlijk de benodigde maatregelen treffen (en de kosten te dragen) om aan de wbdbo-eis te voldoen. Tijdens het ontwerp van een gebouw is vaak niet bekend wie gaat bouwen en wat op het naastgelegen perceel wordt gebouwd. Daarom moet het ontwerpuitgangspunt zijn dat de buurman exact hetzelfde gebouw gaat bouwen op exact dezelfde plaats ten opzichte van de perceelgrens. Het Bouwbesluit noemt dit ‘spiegelsymmetrie’: het toekomstige gebouw wordt op de perceelgrens gespiegeld, waardoor op het naastgelegen perceel een identiek fictief gebouw ontstaat.

Op het principe van spiegelsymmetrie berust ook de methode voor het bepalen van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (wbdbo) in NEN 6068. De gevel van de nieuwbouw plus de gevel van het gespiegelde gebouw én de onderlinge afstand tussen de gevels van beide gebouwen verzorgen gezamenlijk de wbdbo. Zie verder: brandoverslag bepalen.


Eis voor de gevel (en de (hoofd)draagconstructie) voor een wbdbo van 30 minuten.


Eis voor de gevel (en de (hoofd)draagconstructie) voor een wbdbo van 60 minuten.

Foto's: kantoorgebouw Achmea, Leiden (VVKH Architecten).