Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Kantoren
Draagconstructies

Argumenten voor sprinklers

Effectiviteit
Ruim een kwart van alle branden wordt beheerst met één sprinkler en nog eens 25% met twee sprinklers. Slechts in 20% van de branden komen meer dan 10 sprinklers in actie.

Bedrijfszekerheid
Sprinklers gaan alleen sproeien wanneer ze moeten sproeien: bij hitte-ontwikkeling.

Betrouwbaarheid
Onnodige meldingen aan de brandweer komen niet voor, de brandweer rukt niet voor niets uit.

Bedrijfscontinuïteit
Bedrijfsprocessen worden nauwelijks verstoord, omdat de brand beperkt blijft.

Schadebeperking
Direct na brandontwikkeling treden één of meerdere sprinklers in werking. Hierdoor blijft de brand beperkt en daarmee de brandschade aan gebouw en inventaris. Ook de waterschade blijft binnen de perken, omdat vaak al één of twee sprinklers de brand beheersen of blussen.

Persoonlijke veiligheid
Een sprinklerinstallatie bestrijdt niet alleen het vuur, maar beperkt en koelt ook de vrijkomende hete gassen en rook.

Grote compartimenten
Bij toepassing van een sprinklerinstallatie zijn grotere brandcompartimenten mogelijk dan dat het Bouwbesluit voorschrijft (gelijkwaardigheid); kijk ook in de tool Brandveilige industriehallen. Daarbij liggen besparingen op de kosten van brandwerende voorzieningen in het verschiet. De grotere compartimenten resulteren in een ruimere indelingsvrijheid (bouwkundig en installatietechnisch) en meer flexibiliteit in de bedrijfsprocessen.

Ontwerpvrijheid
Bij sprinklerinstallaties zijn alternatieve hoofdvormen en bouwkundige indelingen haalbaar, die anders uit veiligheidsoverwegingen niet denkbaar zouden zijn (bijvoorbeeld atria, uitkragingen, grote compartimenten).

Prijs
De kosten van een sprinklerinstallatie liggen (bij nieuwbouw) tussen € 25 en € 50 per m2. Vloerbedekking is vaak al duurder.

Kostenbesparingen
Met een sprinklerinstallatie kunnen bouwkundige brandveiligheidsvoorzieningen geheel of gedeeltelijk achterwege blijven. Vooral bij grote gebouwen kan de kostenafweging in het voordeel van de sprinklerinstallatie uitvallen. Bovendien berekenen verzekeraars bij aanwezigheid van een sprinklerinstallatie vaak een lagere premie voor de brandverzekering.