Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Bouwhuis – kantoor Bouwend Nederland, Zoetermeer.

Rekenvoorbeeld liggers onder staalplaat-betonvloeren

Gegeven

Staal-betonligger:

 • overspanning = 5,6 m;
 • permanente belasting (eigen gewicht en afwerkvloer) gk = 28 kN/m;
 • veranderlijke belasting qk = 15 kN/m;
 • HEB 160, S355.

 

Staalplaat-betonvloer:

 • totale dikte hc = 160 mm;
 • sterkteklasse C25/30;
 • beff =/4 =5600/4 = 1400 mm.

Gevraagd

De kritieke staaltemperatuur en de benodigde dikte van een vermiculietbespuiting voor een brandwerendheidseis van 60 minuten.

Uitwerking

 • Het optredende buigend moment bij brand:
 • Na een paar rekenslagen wordt evenwicht gevonden bij een betondrukhoogte hu = 15,68 mm:
 • Drukkracht in beton: T- = beff · hu · fc = 1400·15,68·25 · 10-3 = 548,8 kN = trekkracht in staal T+
 • Hefboomsarm: z = ha/2 + hc – hu/2 = 160/2 + 160 –15,68/2 = 232,16 mm
 • Momentcapaciteit: MRd = T- · z = 548,8 · 232,16 · 10-3 = 127,4 kNm
 • De belastinggraad van het staalprofiel η = T+ /(A·fy) = 548800/(5425·355) = 0,285.
 • De kritieke staaltemperatuur voor η = 0,285 volgt uit het onderdeel Dimensioneren->1b materiaalgedrag staal: θcr = 671 °C.
 • Uit het ECCS-nomogram in Dimensioneren->1d2 Staaltemperatuur beschermde profielen volgt voor deze kritieke staaltemperatuur voor 60 minuten brandwerendheid:
  een ‘gemodificeerde profielfactor’ Pmod = Ap/V · λp/dp= 2000, afhankelijk van de profielfactoren Ap/V en de verhouding λp/dp (warmtegeleidingscoëfficiënt en dikte van het bekledingsmateriaal).
 • De cannelures van de staalplaat-betonvloer hoeven niet te worden gevuld met steenwol of bespoten met vermiculiet. In verband met de open cannelures wordt gerekend met de profielfactor bij vierzijdige verhitting:
  .
  Klik hier voor meer informatie.
 • Een vierzijdig verhit HEB 160-profiel met een profielvolgende bekleding heeft een profielfactor P = Ap/V  = 169 m-1
  Zie ook Dimensioneren->1c Profielfactor.
 • De benodigde dikte van een vermiculietbespuiting (λp = 0,12 W/mK) is: 169/2000·0,12 = 0,01 m = 10 mm.
  Zie ook: Dimensioneren->1d2 Staaltemperatuur beschermde profielen.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey