Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandwerendheid boven- en/of zijlichten

Bij deur-/kozijnconstructies kunnen boven- en/of zijlichten niet zomaar worden toegevoegd of weggelaten. Boven- en/of zijlichten dragen namelijk bij aan de totale vervorming van de constructie, zodanig dat de uitbuiging van de constructie groter zal worden. Anderzijds kan een (extra) boven- en/of zijlichten gunstig zijn voor de naden die rond een deurblad kunnen ontstaan. Bij een deurblad in een vast kozijn kunnen naden ontstaan bij de aansluiting tussen deurblad en kozijn, als gevolg van uitbuiging van het deurblad. De kans op naden is kleiner bij constructies waarin kozijn en deurblad in dezelfde richting buigen.

Bij het toepassen van boven- en/of zijlichten in een stalen pui met een stalen deurblad zullen deurblad en kozijn rond het deurblad in dezelfde richting vervormen. Dit is gunstig voor de ->vlamdichtheid (E) ter plaatse van de aansluiting.

Bij een houten deurblad in een stalen pui verlopen de vervormingen van deurblad en pui tegengesteld (als gevolg van het verschillend thermisch gedrag van de beide materialen). Zeker als ook nog boven- en/of zijlichten zijn toegepast, kan dit een kritische situatie geven.