Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Vinolytoren, Amsterdam.

Brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren

Staalplaat-betonvloeren zijn te berekenen met de Eurocode (NEN-EN 1994-1-21).

Hierbij gelden de volgende criteria:

  • mechanische weerstand (criterium R), dat wil zeggen geen bezwijken;
  • thermische isolatie (criterium I), dat wil zeggen geen grotere temperatuurstijging dan gemiddeld 140 °C of maximaal 180 °C aan de niet-verhitte zijde;
  • integriteit (criterium E), dat wil zeggen geen vlammen of hete gassen aan de niet-verhitte zijde.

Het eerste criterium heeft betrekking op de dragende functie van de vloer en het tweede en derde criterium op de scheidende functie. Aan het derde criterium voldoet een staalplaat-betonvloer automatisch, door de aanwezigheid van de staalplaat.

De brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren met grindbeton die bij kamertemperatuur zijn ontworpen volgens NEN-EN 1994-1-1 bedraagt minimaal 30 minuten. Dat is uit proeven gebleken. Bij deze brandwerendheidseis is het daarom niet nodig de brandwerendheid via een proef of berekening aan te tonen. Bij een brandwerendheidseis van 60 minuten is dat wel nodig. De berekening is bewerkelijk, maar met informatie van de leveranciers (bijvoorbeeld ontwerptabellen) is te beoordelen of aan de eis van 60 minuten wordt voldaan.

Uit ontwerpberekeningen blijkt dat wordt voldaan aan 60 minuten brandwerendheid binnen de volgende, praktische randvoorwaarden:

  • gebruik van in Nederland beschikbare staalplaat-betonvloeren die voor wat betreft doorsnede-afmetingen passen binnen het toepassingsgebied van de Eurocode;
  • minimaal 50 mm betondikte boven de staalplaat;
  • vloeren doorgaand over 2 of meer velden van 3,6 m (of minder);
  • betonsoort minimaal C25/30;
  • krimpwapening minimaal ø6-150 kruisnet met 15 mm dekking; staal met een 0,2% rekgrens van 500 N/mm2 en voldoende rekcapaciteit;
  • geen aanvullende (veld)wapening in de cannelures;
  • kantoorfunctie met qg = eigen gewicht vloer + 0,5 kN/m2 (voor plafond en leidingen); qq = 4 kN/m2 (inclusief lichte scheidingswanden); Ψ2 = 0,3 (factor op de veranderlijke vloerbelasting bij het belastinggeval brand volgens EN 1990+NB2).

Onder deze voorwaarden is voldoende betonmassa aanwezig om gedurende 60 minuten te voldoen aan het criterium thermische isolatie en is voldoende momentcapaciteit aanwezig om de optredende momenten op te nemen. Met de geringe betondikte van 50 mm is het overigens niet in alle gevallen mogelijk om te voldoen aan de criteria van bijvoorbeeld geluidsisolatie en scheurwijdte.

De brandwerendheid van staalplaat-betonvloeren is vast te stellen met:

1 NEN-EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2005; NEN-EN 1994-1-2/NB (nl) Nationale bijlage bij -EN 1994-1-2 Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies – Deel 1-2: Algemene regels - Ontwerp en berekening van constructies bij brand, 2007.

2 NEN-EN 1990 Eurocode - Grondslagen van het constructief ontwerp, 2002; NEN-EN 1990/NB (nl) Nationale bijlage bij NEN-EN 1990 Eurocode: Grondslagen van het constructief ontwerp, 2007.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey