Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandwerendheid ondersteuningsconstructie

Een brandwerende constructie kan niet zonder de juiste ondersteuningsconstructie. Stalen puien vervormen bij brand relatief sterk. De krachtswerking die hiermee gepaard gaat, is zodanig dat de pui kan losbreken uit de ondersteunende wand. Deze wand dient dan ook voldoende ‘zwaar’ te zijn. Echter, voor de brandproef is een zo ‘licht’ mogelijke ondersteuningsconstructie gewenst. Is in de brandproef de wand uitgevoerd met een licht, steenachtig materiaal, dan kan in de praktijk altijd een zwaarder materiaal of een grotere wanddikte worden gekozen. Tussen het stalen kozijn en de ondersteuningsconstructie wordt veelal minerale wol opgenomen.

Voor deurconstructies die zijn getest in een metalstud-wand, geldt het testresultaat óók voor dezelfde constructie met een steenachtige ondersteuningswand, waarvan is aangetoond dat de brandwerendheid ten minste net zo groot is als van de deurconstructie. Wel moet worden nagegaan of  de bevestigingsmethode geschikt is.