Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Regelgeving, normen en richtlijnen

Hieronder vindt u een overzicht van actuele en relevante regelgeving (wetten, besluiten), normen, en richtlijnen op het gebied van brand en brandveiligheid.

  • Boeken, brochures en andere gedrukte media vindt u onder de button publicaties
  • Artikelen over brandveiligheid uit het vakblad Bouwen met Staal onder artikelen
  • Organisaties op het gebied van brandveiligheid vindt u onder bedrijven

Regelgeving

Bouwbesluit 2003: Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit)
(Stb. 2001, 410 met wijzigingen in Stb. 2002, 203, Stb. 2002, 516, Stb. 2002, 518. De actuele versie is te vinden op www.vrom.nl.
lees en download
Bouwbesluit 2002 Besluit van 7 augustus 2001, houdende vaststelling van voorschriften met betrekking tot het bouwen van bouwwerken uit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu (Bouwbesluit)
(Stb. 2001, 410)
Bouwbesluit 1992
Besluit houdende technische voorschriften omtrent het bouwen van bouwwerken en de staat van bestaande bouwwerken (Bouwbesluit) (Stb, 1991, 680), inclusief wijzigingen, gepubliceerd in Staatsblad 1994, 829, Staatsblad 1995, 295, Staatsblad 1996, 444 en Staatsblad 1997, 34.
Woningwet 1901 lees en download
Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken lees en download
Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning info en download
RegelingBouwbesluit 2003 info en download

Normen

Richtlijnen

Brandveiligheid ontwerpen en toetsten (delen A t/m F) info
Brandveiligheid voetbalstadions+ info en download
Handreiking grote brandcompartimenten info en download
Kwaliteitsrichtlijn Applicatie Brandwerende coatings
Bouwen met Staal, Zoetermeer, 2003
info en download
Praktijkrichtlijn Brandveiligheid in hoge gebouwen
SBR, Rotterdam, 2005
info
Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken lees en download
Reken-/beslismodel beheersbaarheid van brand
Ministerie van Binnenlandse Zaken, Den Haag, 2007.
RRichtlijn brandpreventie van loodsen voor de opslag van koopmansgoederen
Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam, 2001
Brandwerendheid van staal-beton kolommen.
Deel 2. Stalen buisprofielen gevuld met beton (SG/CS/CUR-rapport 6), Rotterdam/Gouda 1989.
J.H. van der Veek, Brandveiligheid: ontwerpen en toetsen, uitgave SBR, Rotterdam, 2003.
Delen:
A. Brandveiligheid en gebouwontwerp,
B. Ontwerprichtlijnen woningen en woongebouwen,
C. Ontwerprichtlijnen utiliteitsgebouwen,
D. Bouwdeel- en materiaalgedrag
C.H. van Eldik, Gids Staalbouw 2007-2008, Zoetermeer 2007.
Speciale tweejaarlijkse editie van het vakblad Bouwen met Staal
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey