Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Voorschriften voor ontruimingsinstallaties aangepast

9 februari 2018

Voor twee delen van de vijfdelige NEN 2575 – de norm voor ontruimingsalarminstallaties van gebouwen – heeft het NEN wijzigingsbladen uitgebracht. Het betreft de wijzigingsbladen A1 voor NEN 2575-2 en A2 voor NEN 2575-3.

Deel 2 van de norm beschrijft de systeem- en kwaliteitseisen en de projecteringsrichtlijnen voor luidalarminstallaties van type A. Dit type dient voor toepassing in gebouwen waarin zich veel personen ophouden die de ontruimingsprocedure niet (goed) kennen. Voorbeelden van deze gebouwen (vaak groter zijn dan 10.000 m2) zijn sporthallen, musea, gemeentehuizen en hotels. De installatie maakt gebruik van gesproken woord en beschikt over een commandomicrofoon.

Naast type A bestaan de type B installaties. Deze alarmsystemen dienen voor gebouwen waarvan de gebruikers bekend zijn met de ontruimingswijze, temeer omdat geregeld ontruimingsoefeningen worden gehouden. Installaties van het type B produceren het welbekende slow-whoop-geluid, desgewenst te onderbreken met het gesproken woord. De commandomicrofoon ontbreekt. De voorschriften voor type B zijn verwerkt in deel 3 van NEN 2575. De delen 4 en 5 zijn bestemd voor stilalarminstallaties. Deel 1 dient als algemeen deel.

Met de wijzigingsbladen zijn de beide delen van de norm uit 2012 weer afgepast op de huidige technologieën en inzichten. In de wijzigingsbladen zijn de veranderde eisen vastgelegd voor functiebehoud binnen een (sub)brandcompartiment en voor kortsluitisolatoren.

Al eerder kregen de twee normdelen een nieuwe bijlage G. Hierin staan enkele voorbeeldfiguren van transmissiewegen. Het toepassen van functiebehoud van transmissiewegen is via NEN 2575:2 en :3 geregeld. De mogelijkheden van uitvoering liggen vast in de NPR 2576 ‘Functiebehoud bij brand – Richtlijn voor transmissiewegen’.

  • In de NEN Normshop kunt u de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 bestellen.
  • Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 269 03 67, e-mail bi@nen.nl.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey