Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Dalende trend in brandmeldingen zet door

19 februari 2018

Ook in 2017 zijn bij de meldkamers van de brandweer minder meldingen van brand binnengekomen, zo blijkt uit de nieuwe statistieken van CBS. De daling, ingezet in 2014, zet daarmee door. Over 2017 noteert CBS 115.340 meldingen. Dat is een afname van ongeveer 9.000 meldingen ofwel 7 procent ten opzichte van 2016.

Van het totaal van 115.340 is bijna 71.000 meldingen afkomstig van automatische brandmeldinstallaties. Zo’n 44.000 meldingen komen telefonisch binnen. Beide typen meldingen zijn voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. Meer dan 50 procent van de automatische meldingen en ruim 80 procent van de telefonische worden door de meldkamers zelf afgehandeld.

In tegenstelling tot het aantal brandmeldingen, is het aantal verzoeken om hulpverlening door de brandweer het afgelopen jaar wél gestegen. Het CBS tekent bijna 104.000 aanvragen op: een toename van 5.700 (6 procent) in vergelijking met 2016. De meldkamers hebben zo’n 35 procent van deze meldingen zelf afgehandeld.

In totaal komt het aantal meldingen over 2017 uit op bijna 219.000, een reductie van 3.000 ten opzichte van het jaar ervoor. Van de 219.000 meldingen hebben 140.000 geresulteerd in het alarmeren van de brandweer, 2.000 minder dan in 2016. In bijna 130.000 gevallen is de brandweer daadwerkelijk uitgerukt. Bij 90 procent daarvan (ofwel 116.000) is de brandweer terecht ter plaatse gekomen. Een op de tien keer was dat toch niet nodig en werd de inzet afgebroken.

Brandweer Nederland is content met de verse cijfers. ‘Ze laten zien dat de brandweer zoveel meer doet dan alleen het blussen van branden’, zegt voorzitter Stephan Wevers. ‘Zo komen we steeds vaker voor hulpverlening, dat hebben we afgelopen maand kunnen zien met de storm. Met de regio’s hebben we bovendien mooie stappen kunnen zetten op de verdere ontwikkeling van de technische hulpverlening en de samenwerking op het gebied van grootschalig brandweeroptreden. We werken met elkaar nauw en succesvol samen.’

Ook in het terugdringen van loze meldingen is een positieve trend waarneembaar. Wevers: ‘Voorheen waren er veel meer nodeloze uitrukken van de brandweer door automatische brandmeldingen via een brandmeldinstallatie, met alle nadelen van dien, zowel voor de samenleving als voor de brandweer zelf. Hier heeft de brandweer de afgelopen jaren met succes stevig op ingezet met als resultaat een enorme reductie. Ook deze recente cijfers tonen aan dat er inmiddels sprake is van een trend, mede door toedoen van meer aandacht voor risicobeheersing en het project Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen’.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey