Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Rookbeheersingsinstallaties correct interpreteren

19 maart 2018

Het deskundigenpanel Rookbeheersingsinstallaties van het CCV (Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid) heeft vorige maand een interpretatiebesluit gepubliceerd bij de NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’.

Een interpretatiebesluit dient bepaalde onduidelijkheden in een norm weg te nemen, bijvoorbeeld over hoe een tekst of een figuur moet wordt gelezen. In dit geval gaat ’t om onduidelijkheid over voorschriften voor rookluiken in sheddaken, vastgelegd in de NEN 6093 uit 1995. Hierin sluit figuur 1 niet aan op de tekst in de paragrafen 6.3.6, 6.3.7 en 6.3.8. Zo staat in paragraaf 6.3.7 dat een rookluik niet is toegestaan in een shed aan de rand van een dak, terwijl figuur 1 een rookluik in een shed aan de rand van het dak laat zien. Het besluit laat weten dat in de laatste shed of zadeldak uitsluitend rookluiken zijn toegestaan bij aanvullende voorziening en onderbouwing.

Al eerder, in mei 2017, kwam het deskundigenpanel met een interpretatiebesluit over openingen in tochtsluizen bij rookbeheersingsinstalaties. Ook dit besluit haakt aan op NEN 6093 en is van belang bij het ontwerpen van een nieuw rookbeheersingssysteem. Het systeemontwerp is onder meer afhankelijk van de ruimten en het aantal openingen. Als de openingen van het systeem niet direct uitkomen op de buitenlucht, maar via een andere ruimte lopen, worden luchtstromen beïnvloed. Het ontwerp van de installatie moet hierop worden aangepast. CFD-berekeningen kunnen hierbij uitkomst bieden.

In januari van dit jaar volgde een ‘harmonisatieafspraak’ met invulling van de eisen aan de noodstroomvoorziening van de besturingskast van een rookbeheersingsinstallatie. Deze uitgave geeft antwoord op vragen als ‘Moet de noodstroomvoorziening altijd aanwezig zijn?’ en ‘Hoe lang dient zo’n voorziening beschikbaar te zijn?’ De harmonisatieafspraak sluit aan op de NEN 6093 en op de NPR 6095-1:2012 dat de voorschriften voor aanleg bevat. Daarnaast is rekening gehouden met de effectiviteit van de rookbeheersingsinstallatie en de uitwerking van de geboden oplossingen op de kosten.

Gratis downloads:


Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey