Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

NEN 6060 nu óók voor veestallen

23 maart 2018

Speciaal voor de brandveiligheid van (grote) veestallen is de NEN 6060 uit 2015 nu toegerust met een nieuwe bijlage. Met NEN 6060 is te bepalen of een groot compartiment voldoet aan de functionele eisen in het Bouwbesluit 2012 voor het voorkomen van branduitbreiding. Dat gebeurt op grond van de berekende vuurlast en de toepassing van een maatregelpakket, zoals een sprinklerinstallatie of een rook- en warmteafvoersysteem. Bij de norm gaat nu een bijlage J met een methode voor de brandveiligheid van grote brandcompartimenten van een veestal ofwel: ‘een lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren’. De nieuwe bijlage is uitsluitend van toepassing op nieuwbouw. Net als de NEN 6060 maakt de bijlage gebruik van het gelijkwaardigheidsbeginsel in het Bouwbesluit (artikel 1.3).

Bij samenstelling van de bijlage zijn de resultaten meegewogen van het ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Hierbij zijn Wageningen UR Livestock Research en het Instituut Fysieke Veiligheid nagegaan hoe ’t staat met de naleving van de brandveiligheidseisen voor stallen. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen voor verbetering van de regelgeving is in november 2012 verschenen. Naast deze studie zijn ook de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland uit de jaren 2012–2016 geraadpleegd.

De bijlage is uitgebracht als wijzigingsblad op de bestaande norm. Behalve dit supplement zijn in de norm zelf enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De officiële publicatietitel luidt nu: NEN 6060:2015/A1:2018 nl Brandveiligheid van grote brandcompartimenten en is te bestellen in de NEN-normshop.

  • Voor inhoudelijke informatie: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl
  • Foto: Omgeving in de praktijk.