Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

NEN 6079 veestallen proof

3 april 2018

Na de NEN 6060 is nu ook de NEN 6079 geschikt voor toepassing bij veestallen. Aan NEN 6060 werd al eerder de bijlage J voor veestallen toegevoegd. NEN 6060 geeft de bepalingsmethode voor brandbeheersing en beperking van branduitbreiding van grote compartimenten op basis van de berekende vuurlast en de inzet van een maatregelpakket, zoals een rook- en warmteafvoersysteem of een sprinklerinstallatie.

Net als NEN 6060 biedt NEN 6079 een methode voor het bepalen van de brandbeheersing en beperking van branduitbreiding van grote compartimenten. Maar dan aan de hand van realistische brandscenario’s en fysische brandmodellen (risicobenadering en Fire Safety Engineering). Bij NEN 6079 gaan nu de bijlagen I en J. Bijlage I biedt de eigenlijke bepalingsmethode voor ‘lichte industriefuncties voor het bedrijfsmatig houden van dieren’. Bijlage J is informatief. Hierin vindt u onder meer het schademodel, de uitgangspunten van de referentiestallen en voorbeelden van de werking van de bepalingsmethode. De bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor nieuwbouw van veestallen.

Bij samenstelling van de bijlagen zijn de uitkomsten meegewogen van het ‘Onderzoek naar brandveiligheid voor dieren in veestallen – Knelpunten en verbetermogelijkheden’. Hierbij zijn Wageningen UR Livestock Research en het IFV (Instituut Fysieke Veiligheid) nagegaan hoe ’t staat met de naleving van de brandveiligheidseisen voor stallen. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen voor verbetering van de regelgeving is in november 2012 verschenen en hier gratis als PDF te downloaden.

Ook zijn de brandweerstatistieken van Brandweer Nederland over de jaren 2012 tot 2016 geraadpleegd. Hierbij is rekening gehouden met de achtergronden van de publiekrechtelijke regelgeving, zoals vastgelegd in de Nota’s van Toelichting bij het Bouwbesluit 2012 en de Regeling Bouwbesluit 2012.

Het NEN heeft de bijlagen uitgebracht als aanvullingsblad op de bestaande NEN 6079 uit 2016. Daarmee luidt de normtitel: NEN 6079+C1:2016/A1:2018 nl ‘Brandveiligheid van grote brandcompartimenten – Risicobenadering’. De norm is verkrijgbaar in de NEN-Shop.

  • Voor inhoudelijke informatie over de norm: Marc Mergeay, Consultant Bouw & Installaties, tel. (015) 2 690 367 of e-mail bi@nen.nl
  • Het IFV heeft de afgelopen jaren een vijftal onderzoeken uitgevoerd naar de brandveiligheid van veestallen, waaronder de recente evaluatie van het Actieplan Stalbranden 2012-2016. Een toelichting op deze studies en downloadbare PDF-en van de onderzoeksrapporten zijn hier te vinden.
  • Foto: melkvee.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey