Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

AmvB brandveilig gebruik van overige plaatsen gepubliceerd

3 november 2017

De Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) ‘Brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ is onlangs gepubliceerd in het Staatsblad. Het besluit treedt naar verwachting op 1 januari 2018 in werking.

De AMvB geeft de voorschriften voor de brandveiligheid van andere (verblijf)plaatsen dan gebouwen, zoals evenemententerreinen. Ook tijdelijke bouwwerken op deze terreinen, bijvoorbeeld tenten, podia en kiosken, vallen onder het regime van de nieuwe AMvB.

De AMvB bevat de regels voor de melding van brandveilig gebruik (artikel 2), de bouwtechnische voorschriften in verband met brand, waaronder de sterkte van constructies bij brand, compartimentering en vluchtroutes (art. 3) en de eisen aan installaties en organisatie zoals blusmiddelen, ontruimingsplan en bereikbaarheid en opstelplaatsen voor de brandweer (art. 4). De vereisten voor het brandveilig gebruik staan in artikel 5.

Zodra de AMvB van kracht is, dan vervallen de bestaande bepalingen voor overige plaatsen in gemeentelijke brandbeveiligingsverordeningen. Ten opzichte van lokale en regionale richtlijnen De AMvB kent diverse wijzigingen ten opzichte van eerdere lokale en regionale richtlijnen. Nieuw is de verplichting tot het organiseren van basishulpverlening tijdens evenementen en andere ‘overige plaatsen’.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey