Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nieuwe productwerkgroep RWA bij BBN

11 december 2017

BBN (Brandveilig Bouwen Nederland) heeft er een productwerkgroep bij: Rook- en Warmteafvoer (RWA). Bij brand zorgt een rook- en warmteafvoerinstallatie voor afvoer van rook en hitte uit het gebouw. Hierdoor hebben personen in het gebouw meer tijd om te vluchten. De brandweer krijgt meer zicht op de brandhaard. Door een RWA wordt ook het moment van flashover uitgesteld of zelfs afgesteld. Mede hierdoor kan de brandweerinzet efficiënter en effectiever verlopen en wordt schade aan inventaris, interieurafwerking en constructies beperkt. Kortom, RWA draagt bij aan de brandveiligheid van gebouwen en dat sluit naadloos aan bij de missie van BBN.

In de nieuwe productwerkgroep zijn vertegenwoordigd: Brakel Atmos, Colt, Kingspan, Promat, Rockwool en Sapa. Stan Veldpaus van Colt fungeert als penvoerder: ‘De productwerkgroep RWA wil graag haar kennis delen met een ieder die betrokken is bij het brandveilig maken van gebouwen. Er wordt intensief samengewerkt met de andere BBN-productwerkgroepen, zodat zoveel mogelijk in gezamenlijke afstemming wordt bijdragen aan de brandveilige gebouwen.’ Deze andere BBN-groepen betreffen: industriële branddeuren, brandvertragers voor hout en plaatmaterialen, brandwerende doorvoeringen, en brandwerende constructies/platen, blokken en isolatiemateriaal.

De nieuwe groep heeft al meegewerkt aan de trainingen ‘Essentiële Bouwkundige Controlepunten’, die BBN organiseert voor onder meer veiligheidsregio’s, gemeentelijk bouwtoezicht, adviseurs en installateurs. Aan de gelijknamige publicatie van BBN – 'Essentiële Bouwkundige Controlepunten’ – is in de nieuwe editie een hoofdstuk over rook- en warmteafvoersystemen toegevoegd. De editie 2017/2018 is afgelopen woensdag 22 november gepresenteerd tijdens de studiedag ‘Brandveilig transformeren’. De publicatie biedt de diverse betrokkenen – van de eigenaar tot de inspecteur van bouwtoezicht en de verzekeraar – praktische ondersteuning bij de controle op bouwkundige brandveiligheid. Behalve voor RWA levert de handreiking richtsnoeren voor toezicht en inspectie van brandwerende constructies, brandvertraging van hout- en plaatmateriaal, platen, blokken en isolatiemateriaal, brandwerend glas, voetgangersdeuren glas- en vliesgevels, doorvoeringen, industriële branddeuren en brandschermen.

  • Essentiële bouwkundige controlepunten 2017/2018 is hier gratis te downloaden.
  • www.bbn.nu
  • Foto’s: Den Haag Nieuw Centraal (Benthem Crouwel Architects, © Jannes Linders en Colt).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey