Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Grove nalatigheid? Geen uitkering bij brand

18 november 2013

Per 1 januari 2014 gaan verzekeraars de schade als gevolg van brand vaker verhalen op de veroorzaker van de brand. Het nieuwe beleid richt zich vooral op risicovolle bedrijven, zoals in de chemische industrie of in opslag van gevaarlijke stoffen, die de veiligheidsvoorschriften overtreden of uiterst onzorgvuldig te werk gaan. Dat stelt het Verbond van Verzekeraars, als reactie op de stijging van het aantal grote bedrijfsbranden. In de eerste helft van 2013 noteerde het verbond 75 branden met een schade van meer dan 1 miljoen Euro. Het totale schadebedrag door bedrijfsbranden over die periode bedroeg bijna 300 miljoen Euro. Verzekeraars hebben wettelijk al het recht om de schade te verhalen, maar in de praktijk gebeurt dit tot nu toe slechts sporadisch. Dat blijft zo voor particulieren, bij een woningbrand die is veroorzaakt door nalatigheid. Ook een foutje van een individuele werknemer wordt door de vingers gezien. Maar als een inspectiedienst vaststelt dat een risicovol bedrijf nalatig is geweest en de brand aan zichzelf heeft te wijten, zal de verzekeraar hard optreden.

  • Foto: Tom Louter.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey