Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Praktijk steunt onderwijs en onderzoek FSE

8 december 2013

Eind vorige maand is FSE wo2 opgericht. FSE wo2 staat voor Stichting Ondersteuning Wetenschappelijk Onderwijs & Onderzoek Fire Safety Engineering en gaat financiële steun bieden aan de onderwijs- en onderzoekswerkzaamheden op het gebied van FSE aan de TU Eindhoven. Daartoe gaat de stichting jaarlijks vouchers verstrekken. Aan de faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven krijgt brandveiligheid aandacht in samenhang met constructieve veiligheid, duurzaamheid, gezondheid en bruikbaarheid. Sinds september 2012 is Ruud van Herpen (Nieman) als fellow FSE actief aan de universiteit. De Fellow verzorgt de verbinding van het wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met de ingenieurspraktijk.

In de stichting FSE wo2 participeren Ministerie van BZK, NVPU, Stybenex, Rockwool, Promat, Hoefnagels Branddeuren, Multifire, Peutz, VVBA, NOVB en Bouwen met Staal. De stichting stelt zich tot doel om het wetenschappelijk onderwijs in FSE te bevorderen en daarbij de integratie van FSE in bouwkundige, bouwfysische en installatietechnische vakgebieden te stimuleren. Daarnaast wil FSE wo2 het wetenschappelijk, maatschappelijk relevante FSE-onderzoek ondersteunen. Ook wordt gestreefd naar kennisoverdracht waarbij de wisselwerking tussen het onderwijs en de praktijk centraal staat. Dat houdt in dat kennis uit de praktijk wordt benut in het onderwijs en kennis uit het onderwijs toepassing vindt in de praktijk.

Voor 2014 heeft de stichting drie onderzoekslijnen vastgesteld: Duurzame brandveiligheid door bouwtechnische, installatietechnische en organisatorische voorzieningen, Risicodoelen voor brandveiligheid: kwantificering en relatie met prescriptieve regels en Rekentools en realiteit voor brandsimulaties.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey