Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Brandveilig ontwerpen, dimensioneren en beoordelen van staalconstructies

Actua

MACS+-tool brandwerendheid staalplaat-betonvloeren is live

21 januari 2014

Voor het (constructief) ontwerpen van staalplaat-betonvloeren op stalen liggers is nu nieuwe, gratis software beschikbaar bij MACS+. De tool maakt deel uit van een (kosteloos) publicatiepakket dat tekst en uitleg geeft bij een nieuwe ontwerpmethode voor het bepalen van de brandwerendheid van de vloer. De methode – ontwikkeld door SCI, CTICM en Arcelor Mittal, in samenwerking met Bouwen met Staal – helpt de constructeur om snel de brandwerendheid van de vloerconstructie vast te stellen. Daarbij wordt inzichtelijk gemaakt voor welke vloeronderdelen eventueel brandwerende bescherming nodig is, in de vorm van brandwerende verf, beplating of spuitmortel. In veel gevallen kan brandwerende bekleding voor een goed deel van de vloer achterwege kan blijven, met alle kostenbesparingen vandien.

Dat komt omdat in de methode de brandwerendheid van de gehéle vloerconstructie wordt beoordeeld, als samenstel van elementen die tijdens brand op elkaar ‘reageren’. Hierbij wordt rekening gehouden met membraanwerking, een veelvoorkomend fenomeen bij brand dat níet aan het licht komt als de vloerelementen afzonderlijk worden beschouwd. Bij brand gaat een opgewarmde stalen ligger aan de vloer hangen, waarna de vloer de krachten herverdeelt over naburige liggers.

In de ontwerpmethode wordt de vloer onderverdeeld in rechthoekige vakken, omsloten door (primaire) liggers. De (secundaire) liggers binnen het vak overspannen uitsluitend in één richting. De liggers op de randen van de vakken zullen doorgaans brandwerende bescherming nodig hebben. De liggers ín de vakken kunnen veelal, geheel of gedeeltelijk, onbeschermd blijven, zolang de vloerzone als totaal maar voldoende brandwerend is. Bij brand mogen de secundaire liggers hun draagkracht verliezen, de liggers op de randen van de vakken én de membraanwerking van de vloer nemen de (toch al gereduceerde) belasting bij brand volledig over.

De methode is geschikt voor ‘lage’ staalplaat-betonvloeren met een plaathoogte van maximaal 80 mm, een enkel wapeningsnet en een dek van 60–130 mm normaal- of lichtbeton. De liggers zijn standaard H- of I-profielen, al of niet voorzien van sparingen in de lijven (raat- en cellenliggers). De liggers zijn bij voorkeur via deuvels gekoppeld met de vloer (staal-betonligger). Naast het standaard-brandmodel is een natuurlijk-brandmodel opgenomen, beide in de vorm van temperatuur-tijdkrommen.

  • De MACS+-tool is gratis te downloaden van www.macsfire.eu/nl. Bij de software gaat een serie, eveneens gratis documenten waaronder een achtergronddocument, een uitvoerige ontwerphandleiding en rekenvoorbeelden.
  • Meer informatie over de methode vindt u op www.brandveiligmetstaal.nl/ontwerptool_macs .
  • Foto: ArcelorMittal.