Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Herziene richtlijn weert 'koude rook'

27 februari 2014

De ISSO/SBR-publicatie ‘809 Brandveilige doorvoeringen’ uit 2010 ondergaat een grondige update. Publicatie van de herziene uitgave is voorzien in het voorjaar 2014, maar auteur Carolien Boot-Dijkhuis kondigt nu al een belangrijke wijziging aan. De nieuwe editie wordt niet alleen afgepast op het Bouwbesluit 2012, maar haakt ook aan bij de NEN 6075:2011 (incl. C1:2012). Deze relatief nieuwe norm voor het bepalen van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten wordt nog niet door het huidige Bouwbesluit aangewezen. Toch gaat dat naar verwachting in de loop van dit jaar of volgend jaar gebeuren en daarom sluit de nieuwe versie van ‘Brandveilige doorvoeringen’ aan op de norm.

De NEN 6075 heeft in het algemeen tot doel een vluchtroute tijdens brand langer rookvrij te houden en de schade door rook en roet te beperken. In tegenstelling tot de voorgaande versie (uit 2001) maakt de NEN 6075:2011 onderscheid tussen rook van 20 ºC en een bijbehorende rookdoorlatendheid ‘Sa’ en rook van 200 ºC met rookdoorlatendheid ‘S200’. De nieuwe norm streeft ernaar om óók de rook van 20ºC, die ontstaat bij het begin van brand, tegen te gaan. ‘Een rookscheiding die deze ‘koude rook’ weert, faciliteert het rookvrij vluchten’, aldus Carolien Boot-Dijkhuis, ‘En omdat de rook zich meer niet meer verspreidt, wordt bovendien veel roetschade voorkomen.’

Rookscheidingen die conform NEN 6075:2001 zijn ontworpen en uitgevoerd, houden deze koude rook niet altijd tegen. Volgens deze oude norm is een constructie bijvoorbeeld 30 minuten rookwerend, als wordt voldaan aan 20 minuten vlamdichtheid (volgens de standaard-brandkromme). Op grond daarvan worden de brandwerende voorzieningen aangebracht, zoals brandkleppen in ventilatiekanalen. Bij een brand sluit zo’n brandklep pas als een temperatuur van ongeveer 70 ºC is bereikt. Alle rook die voordien al ontstaat, kan zich dan ongestoord door het ventilatiekanaal verspreiden. Volgens de nieuwe versie van de norm moet diezelfde brandklep dichtgaan, zodra rook ontstaat in de ruimte vanwaaruit de rookwerendheid is bepaald. Hiertoe kan de klep worden aangestuurd door een rookmelder. Een brandmeldinstallatie kan meerdere kleppen tegelijk in werking stellen.

De aanstaande editie van ‘Brandveilige doorvoeringen’ gaat de consequenties van de NEN 6075:2011 belichten en verduidelijken welke maatregelen nodig zijn bij de doorvoeringen van kanalen, leidingen en kabels om aan de nieuwe eisen te voldoen. In komende nummers van het vakblad Brandveilig.com zal auteur Carolien Boot-Dijkhuis andere belangrijke aspecten van de gewijzigde richtlijn uitlichten.

  • De publicatie ‘Brandveilige doorvoeringen’ (2010) is nog verkrijgbaar via www.isso.nl
  • Foto: Hellemons Techniek.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey