Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Samen werken aan Brandwerende scheidingen

25 april 2014

Na een geslaagde proloog, twee jaar geleden, organiseert de Technische Commissie Brandveiligheid (TC 3) van Bouwen met Staal aankomende 16 mei wederom het seminar ‘Samen werken aan Brandveiligheid’. Ook voor deze tweede editie roept de TC 3 nadrukkelijk de constructeur, de brandveiligheidsadviseur en de brandweerfunctionaris op tot deelname. Immers, in de praktijk van het brandveilig ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen hebben deze drie disciplines al veelvuldig en in belangrijke mate met elkaar van doen. Diezelfde praktijk is er zondermeer bij gebaat als dit drietal – intensiever dan nu al gebeurt – zich gezamenlijk buigt over belangrijke tendensen en vraagstukken over de ‘gebouwde brandveiligheid’ en daarbij een gedeelde visie en een gemeenschappelijke strategie weet te ontwikkelen, zo meent de Technische Commissie. Het seminar Samenwerken aan Brandveiligheid biedt hiervoor het podium via een gevarieerd programma met lezingen, discussies en een live-praktijkproef.

Stond het eerste seminar in het teken van Fire Safety Engineering, 16 mei a.s. draait ’t om brandwerende scheidingen. Wat geldt bij FSE, is evenzeer van toepassing op de brandwerende scheiding: de verhouding tussen inspanning en (adequaat werkend) resultaat is een stuk gunstiger als constructeur, adviseur en brandweerpreventist al vanaf de ontwerpfase als collectief optrekken. Het ontwerpen, bouwen en onderhouden van een doeltreffende brandscheiding is een veelomvattend en vaak complex traject, dat loopt vanaf het bepalen van de wbdbo en eventuele brandwerendheidseisen aan scheidingen tot en met de bouw en eventueel latere wijziging van de brandscheiding, met de juiste producten, materialen en technieken. Of de vereiste brandwerendheid wordt gehaald en in de gebruikfase van het gebouw gegarandeerd blijft, is bovendien afhankelijk van de scheidingsconstructie als geheel; van het samenspel van frames, kozijnen, bekledingen en afwerkingen, afmetingen en bevestigingen. Een onzorgvuldig ontworpen deurblad, een verkeerd gekozen glassoort, een slecht uitgevoerde verbinding of een naderhand foutief doorgevoerde kabel kunnen de brandwerendheid van de scheiding als totaal zó teniet doen. Een goede brandwerende scheiding, zo is wel duidelijk, is eigenlijk niet haalbaar zonder goede samenwerking tussen ontwerper, adviseur en toetser.

  • Het programma en de mogelijkheid tot aanmelden voor gratis deelname vindt u op www.bouwenmetstaal.nl
  • Foto: kantoorgebouw Centraal Justitieel Incassobureau, Leeuwarden (Claus en Kaan Architecten).
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey