Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Stimulans voor woningsprinklers

9 mei 2014

De toepassing van sprinklers in woningen heeft een ferme duw in de rug gekregen door de publicatie – op 1 april jl. – van de NEN 2077 ‘Vaste blusinstallaties - Sprinklerinstallaties voor de woonomgeving - Ontwerp, installatie en onderhoud'. De nieuwe norm levert de eisen en criteria voor woningsprinklers ‘over de gehele levensduur’: ontwerp, aanleg van de installatie en watervoorziening, beproeving van de installatie, beheer en onderhoud in de gebruiksfase én eventuele uitbreiding in de toekomst. De norm is toepasbaar bij alle woningtypen (vrijstaand, geschakeld, appartementengebouwen en flats) en bij woonfuncties in andere gebouwen. De NEN 2077 is te zien als de Nederlandse bewerking van de Scandinavische INSTA-900. De methodiek van de norm komt overeen met die van de twee ontwerprichtlijnen van de Amerikaanse NFPA (National Fire Protection Association): de NFPA 13D voor eengezinswoningen en de NFPA 13R voor woongebouwen tot vijf bouwlagen.

De nieuwe norm geeft gehoor aan de steeds luidere roep binnen veiligheids- en brandweerkringen om op grotere schaal sprinklers in woningen toe te passen. In tegenstelling tot onder meer Engeland en de Verenigde Staten is de woningsprinkler in de Nederlandse woningbouwpraktijk vooralsnog een zeldzaam fenomeen. Zo is de NOVB (Nederlandse Organisatie voor Brandveiligheid) overtuigd van de effectiviteit van de woningsprinkler. ‘De woningsprinklerinstallatie is hét middel om de brandveiligheid van woningen significant te verhogen. Het is vooral zo effectief, omdat de brand direct, in het beginstadium wordt geblust of beheerst. Dat moet ook, omdat de overlevingskansen bij een gemiddelde woningbrand (zónder sprinkler) al binnen 5 minuten vrijwel nihil zijn als gevolg van de rookontwikkeling, hete gassen en flashover. Het aantal slachtoffers door woningbranden zal aanzienlijk afnemen.’, meent de NOVB.

De organisatie pleit voor het verplicht stellen van sprinklers in woningen van senioren en andere verminderd zelfredzamen. ‘Ouderen vormen de risicogroep die zich bovendien snel uitbreidt. We vergrijzen en we blijven, mede gestuurd door overheidsbeleid, langer zelfstandig wonen’. Sinds 2003 is in nieuwbouwwoningen de rookmelder een verplicht item. ‘Dat heeft de brandveiligheid zeker bevorderd. Maar de rookmelder kent ook beperkingen. Soms werken ze niet, kinderen reageren er niet (goed) op. Een woningsprinkler is een veiliger alternatief’, aldus de NOVB.

Dat de sprinkler bij nieuwbouwwoningen technisch en ook financieel haalbaar is, blijkt al uit onderzoek van het NIFV (Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid) in 2011. Op de kosten van installatie en gebruik valt bijvoorbeeld te besparen door toepassing van de geschikte sprinklerkop en watervoorziening en afgepast watergebruik. De TU Delft berekende indertijd hoeveel liter water minimaal nodig is om het begin van een ‘standaard’ woningbrand te blussen.

Voor een woningsprinkler zijn geen extra aanpassingen nodig van waterleidingen en leidingwaterinstallatie, mits de momentane watervraag niet groter wordt dan ongeveer 25 l/min. Ligt die vraag tussen 25 en 60 l/min., dan dienen dikwijls de aansluit- en distributieleiding en de watermeteropstelling hierop te worden afgestemd. Boven 60l/min. is wijziging van leidingen en installatie onvermijdelijk. Het aansluiten van sprinklers met stromend water in de leidingen vereist een grotere inhoud van de waterinstallatie. Bij stilstaand water in de leidingen krijgt de meterkast een afzonderlijke groep met controleerbare terugstroombeveiliging. Deze voorziening voorkomt diffusie, stroming door temperatuurverschillen en daarmee zuurstoftransport.

  • In bijgaand interview met Brandveilig.comgeven Marc Mergeay van het NEN en John van Lierop van NOVB hun visie op de woningsprinkler.
  • Meer informatie over sprinklerinstallaties vindt u op deze website
  • Voor een preview en bestellen van de NEN 2077: www.nen.nl
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey