Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Medicijn tegen vals alarm

26 juni 2014

Nog te vaak rukt de brandweer in ons land uit na een automatische brandmelding zónder dat werkelijk sprake is van brand of een ander incident. Het aantal onnodige uitrukken beloopt ruim 50.000 op jaarbasis. Om dit fenomeen de kop in te drukken, heeft VEBON in samenwerking met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars het protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’ ontwikkeld. Dit protocol beschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding, afkomstig van een brandmeldinstallatie, correct is.

De onlangs verschenen editie van het protocol is de herziene versie van de ‘eerste druk’ uit 2012. De inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 vormde de aanleiding voor de publicatie. Vóór Bouwbesluit 2012 kwamen alle meldingen nog direct binnen bij de alarmcentrale van de brandweer (RAC). Met het Bouwbesluit 2012 is doormelding aan het RAC nog uitsluitend verplicht voor gebouwen waarvan de gebruikers minder zelfredzaam zijn, zoals ziekenhuizen en bejaardencentra.

In de praktijk betekent dit dat zo’n 70% van de aansluitingen op RAC’s niet meer nodig zijn. Wie de brandweer toch tijdig ter plaatse wil hebben in geval van brand, kan (vrijwillig) gebruik maken van een Particuliere AlarmCentrale (PAC) met doormelding naar een RAC. Het protocol geeft aan hoe een PAC moet vaststellen of de melding betrouwbaar is en levert hiervoor de beoordelingscriteria. Deze verificatie is en blijft ‘mensenwerk’, maar moderne techniek kan hierbij bijzonder behulpzaam zijn. Technische verificatie van brandalarmen, zo menen de opstellers van het protocol, is nu eenmaal het meest betrouwbaar. Een VEBON-werkgroep gaat zich de komende tijd buigen over de inzet van deze techniek, ter verdere verbetering en aanscherping van het protocol.

  • Het protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC’ – editie februari 2014 – is hier als gratis PDF te downloaden.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey