Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Nieuwe certificatieschema's voor ontruimingsalarminstallaties

7 juli 2014

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft nieuwe certificatieschema’s voor ontruimingsalarminstallaties gepubliceerd. De schema’s voorzien in de onafhankelijke toetsing van de kwaliteit en betrouwbaarheid van ontruimingsalarminstallaties (OAI’s), in aansluiting op de bestaande normen: NEN 2575, NEN 2654-2 en NEN 2535. NEN 2575 geeft aan waar en hoe een OAI moeten worden aangebracht en hoe en waar de geluidsignalen of gesproken berichten uit de OAI moeten worden gemeten. NEN 2654-2 geeft de eisen voor beheer, controle en onderhoud. NEN 2535 is bestemd voor brandmeldinstallaties, maar is hier van belang omdat in veel gebouwen de OAI met de brandmeldinstallatie is geïntegreerd.
Vanaf 1 oktober kunnen certificatie-instellingen de nieuwe schema’s inzetten, nadat ze daartoe een gebruiksovereenkomst met het CVV zijn aangegaan. Daarna kunnen brandbeveiligingsbedrijven zich door de instellingen laten toetsen aan de eisen in de schema’s. Tót 1 oktober geldt een overgangsperiode, waarin bedrijven zich op de nieuwe certificatiemogelijkheid kunnen voorbereiden.

De schema’s beschrijven hoe certificatie plaatsvindt en aan welke eisen een certificatie-instelling dient te voldoen. De certificatie-instellingen die met de schema’s werken, staan onder toezicht van de Raad voor de Accreditatie. Het CCV heeft in totaal drie schema’s geproduceerd: één voor het ontwerp van de OAI, één voor de installatie en één voor het onderhoud. Deze driedeling verduidelijkt de rolverdeling tussen de opdrachtgever, het ontwerpende OAI-bedrijf, de installateur en het onderhoudsbedrijf. Een allround brandbeveiligingsbedrijf kan zich op meerdere schema’s laten certificeren. De OAI-schema’s zijn verwant aan de schema’s voor certificering van brandmeldinstallaties (BMI), die het CVV al enige tijd geleden heeft uitgebracht. Bedrijven die al BIM-gecertificeerd zijn, kunnen met relatief geringe inspanning ook een OAI-certificatie behalen.

  • De drie certificatieschema’s én infosheets over OAI voor opdrachtgevers en installateurs zijn gratis te downloaden van www.hetcvv.nl
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey