Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Betere brandweerstatistiek op komst

21 juli 2014

Het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) en informatiespecialisten van de brandweer gaan informatie uit het GMS (Gemeenschappelijk Meldkamer Systeem) verwerken tot de vernieuwde Brandweerstatistiek. In april jongstleden ontving het CBS daartoe een proeflevering van de brandweergegevens uit het GMS. Vanaf 2005 wil het CBS de verbeterde statistiek uitbrengen, zowel op jaarbasis als per kwartaal.

Om zeker te zijn dat alle gegevens over het verslagjaar 2014 voorhanden zijn, worden brandweerkorpsen op de gebruikelijke manier geënqueteerd. De informatiespecialisten van de verschillende veiligheidsregio’s worden mogelijk benaderd met inhoudelijke vragen over de regio-gegevens. De verbeterde statistiek is het beoogde resultaat van het project ‘Verbeteren Brandweerstatistiek’ waarin Brandweer Nederland, de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV), het CBS en het ministerie van Veiligheid en Justitie hun krachten hebben gebundeld. Deze vier organisaties zijn vertegenwoordigd in een projectgroep. Deze coördinerende groep krijgt steun van een klankbordgroep waarin het Verbond van Verzekeraars, NIFV en Veiligheidsberaad participeren.

Het project ging in april 2011 van start en kreeg in oktober 2012 een belangrijke impuls door de aanbevelingen voor gebruik van GMS-data in het rapport van Berenschot ‘Inventarisatie informatiebehoefte brandweerstatistiek'. Het voorstel van de projectgroep om vanuit het GMS brandweergegevens te leveren aan het CBS voor de Brandweerstatistiek kreeg in augustus 2013 instemming van de Raad van Brandweercommandanten (RBC). Begin 2014 volgde de schriftelijke toestemming voor levering van de gegevens. Sinds 1 januari 2014 fungeert het CBS als projectleider en voorzitter van de stuurgroep. De projectgroep heeft aansluiting gezocht bij bestaande registratiesystemen om een kwalitatief goede gegevensset te krijgen. Hierdoor wordt bovendien de administratieve lastendruk voor de brandweer verlicht.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey