Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Startende studenten doelgroep brandveiligheidscampagne

18 augustus 2014

De Nederlandse brandweer is gestart met een grootscheepse campagne om vooral de verse lichting eerstejaarsstudenten te wijzen op het belang van brandpreventie. Net als voorgaande jaren verzorgt de brandweer in vele studentensteden tijdens de introductieweken voorlichting over brandveilig wonen op kamers. De studenten worden onder meer ingelicht over belang, werking en omgang met rookmelders, brandblussers en vluchtplannen.

De noodzaak voor de campagne wordt onderstreept door het rapport Brandveiligheid studentenhuisvesting 2013, begin dit jaar gepubliceerd door de Inspectie voor Leefomgeving en Transport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het rapport beschrijft de zorgelijke toestand van de brandveiligheid in studentenhuizen. Zo bleek bij 33 van de 91 bezochte locaties de verplichte rookmelder op de kamers te ontbreken. En bij 23 van de 91 maakte de elektrische installatie een ondeugdelijke indruk. De inspectie trof onder meer open zekeringkasten, ongeïsoleerde draden, kapotte stekkers en een wirwar aan verlengsnoeren aan. Uiteindelijk voldeden slechts 9 studentenhuizen (10% van het totaal) aan alle brandveiligheidseisen.

Alle geïnspecteerde locaties zijn van particuliere verhuurders. Zij zijn (uiteraard) primair verantwoordelijk voor de brandveiligheid in hun panden. Maar de studenten kunnen ook zelf hun positieve bijdragen leveren, bijvoorbeeld door (simpelweg) vluchtwegen vrij te houden, geen wasgoed bij de kachel te drogen en geen driewegstekkers te gebruiken.

Studenten vinden de benodigde brandpreventietips op www.brandweer.nl. Daarnaast biedt LSVb, de landelijke studentenvakbond, een handige checklist voor de brandveiligheid van studentenkamers op www.lsvb.nl

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey