Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Gezocht: medewerking aan herziening NEN 2535

1 december 2014

Dinsdagochtend 16 december a.s. organiseert NEN een (gratis) informatiebijeenkomst in Delft over de gedeeltelijke herziening van NEN 2535 ‘Brandveiligheid van gebouwen – Brandmeldinstallaties – Systeem- en kwaliteitseisen en projectierichtlijnen’. Tijdens de bijeenkomst wordt niet alleen ingegaan op noodzaak, nut en aanpak van de herziening. Ook dient de meeting te resulteren in oprichting van een werkgroep die onder aansturing van de normcommissie 351 086 ‘Brandmeldsystemen’ de herziening op zich gaat nemen.

NEN 2535 geeft regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van de te installeren brandmeldinstallatie (BMI). Daarnaast worden de voorschriften gegeven voor een programma van eisen (PvE). De norm verscheen in 2009, in 2010 volgde een correctieblad. Sindsdien hebben de ontwikkelingen in brandmeldinstallaties echter niet stilgestaan. Zo hebben draadloze/digitale installaties hun intrede gedaan en zijn de eisen in het Bouwbesluit 2012 nu ook conform NEN 2535:2009. Vragen uit ‘de markt’ zijn niet langer afdoende te beantwoorden met de bestaande norm, waardoor herziening actueel is geworden.

De normherziening is specialistenwerk. Aspirant-werkgroepleden dienen dan ook voldoende en up-to-date vakinhoudelijke kennis mee te brengen. Inzicht dan wel ervaring met toepassing van de norm in relatie tot andere normen en regelgeving is een pré. Deelname aan de werkgroep staat open voor medewerkers van onder meer fabrikanten van brandmeldinstallaties of -componenten, (branche)organisaties van leveranciers en installateurs, onderzoek- en kennisorganisaties, certificerende instellingen, (brand)adviesbureaus en brandweer. Tijdens de informatiebijeenkomst worden de deelnamemogelijkheden en -voorwaarden nader uit de doeken gedaan. Na aanmelding voor de bijeenkomst wordt het concept-projectplan toegestuurd.

  • Meer informatie over de werkgroep en het programma en de inschrijfoptie voor de informatiebijeenkomst vindt u op www.nen/evementen. Voor nadere inlichtingen: Marc Mergeay, consultant NEN Bouw, e-mail marc.mergeay@nen.nl.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey