Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Norm bepaling vuurbelasting herzien

21 augustus 2017

NEN heeft de norm NEN 6090 ‘Bepaling van de vuurbelasting’ herzien. Deze norm is bedoeld voor het vaststellen van zowel de permanente als de variabele vuurbelasting van en in gebouwen.
De vorige normversie, uit 2006, was verouderd en bood door nieuwe ontwikkelingen niet meer voldoende informatie. Belangrijkste wijziging is dat de norm nu onderscheid maakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting. Bovendien geeft de norm een methode voor de experimentele bepaling van de netto-verbrandingswaarde van materialen.

Indien wordt afgezien van deze bepaling kunnen ook de waarden worden gebruikt volgens de informatieve bijlagen B en C van deze norm. Bijlage B van de 2006-uitgave is vervangen. De nieuwe bijlage biedt kentallen voor het bepalen van de permanente belasting. In bijlage D is een voorbeeldberekening opgenomen van de permanente vuurbelasting van een kantoorgebouw. Hierbij wordt gemaakt van bijlage B. Verder is een bibliografie toegevoegd en de terminologie afgestemd op die van het Bouwbesluit 2012.

  • De norm is te bestellen in de online NEN Shop
  • Nadere tekst en uitleg over toepassing van de herziene norm is binnenkort te vinden in de oktobereditie van het vakblad Bouwen met Staal.
Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey