Kantoren
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hallen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Woningen
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Hoogbouw
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS
Parkeergarages
Draagconstructies
Gevels
Wanden
Tools BmS

Praktisch perspectief voor OBI

12 juli 2017

De afgelopen vijf jaar heeft de Brandweeracademie samen met Brandweer Nederland vier grote onderzoeken uitgevoerd naar technieken voor een offensieve buiteninzet (OBI). Een praktische samenvatting van de onderzoeksresultaten is nu gepubliceerd in ‘De offensieve buiteninzet: buiten gewoon?’ Op grond van de uitkomsten biedt het rapport tevens een ‘aanbevolen handelingsperspectief’, als steun voor repressief leidinggevenden van brandweerkorpsen bij hun afwegingen om al of niet voor een OBI te kiezen.

Het handelingsperspectief vormt een uitwerking van het kwadrantenmodel voor gebouwbrandbestrijding (Brandweeracademie, 2014). Dit model, een uitvloeisel van de brandweerdoctrine, ondersteunt de keuze van de bestrijdingstactiek bij brand in een gebouw. Het model presenteert vier tactieken: defensieve buiteninzet, offensieve binneninzet, defensieve binneninzet en offensieve buiteninzet. Het model geeft echter niet aan hoe een verkozen inzet in de praktijk kan worden toegepast en met welke middelen. Voor de defensieve buiteninzet en offensieve binneninzet is dat bijvoorbeeld niet onoverkomelijk; het zijn bekende, gangbare repressiemethoden.

Voor de offensieve buiteninzet is zo’n handelingsperspectief wel geboden. Dat is nu voor handen dankzij een OBI-project van Brandweeracademie en Brandweer Nederland waarbij praktijkonderzoek is gedaan naar de bruikbaarheid en effectiviteit van coldcutter, fognails en nevelkogel, hoge druk, lage druk, drukluchtschuim en repressieve ventilatie bij een OBI. Daarbij is steeds uitgegaan van een ventilatiegecontroleerde brand. De resultaten zijn per techniek vastgelegd in hoofdstuk 2 van het rapport.

Het eerste hoofdstuk biedt het handelingsperspectief zelf: een handig stroomschema dat aan de hand van een ‘ja of nee’ op belangrijke vragen als ‘Weet je waar de brand is op basis van een goede buitenverkenning?’ en ‘Bevinden zich met zekerheid slachtoffers binnen?’ al of niet resulteert in de aanbeveling om een OBI toe te passen.

Het schema leent zich voor branden in alle type gebouwen, met of zonder (potentiële) slachtoffers. Ricardo Weewer (Lector Brandweerkunde aan de Brandweeracademie): ‘Nieuw is dat het model ervan uitgaat dat in principe iedere gebouwbrand in eerste instantie van buiten wordt bestreden. Niet alleen vanwege de veiligheid, maar ook omwille van de snelheid en effectiviteit. Dat geldt zelfs in situaties met slachtoffers binnen.’

De onderzoeksresultaten hebben soms geleid tot wijziging van inzicht en bijstelling van de oorspronkelijke doelen voor de offensieve buiteninzet. Weever: ‘Het gaat bijvoorbeeld niet alleen om de koeling. De plaats waar de inzet wordt gedaan, is van cruciaal belang voor het al dan niet slagen van de inzet’. De lector ontving het eerste exemplaar van het rapport afgelopen week uit handen van projectleider Rijk van den Dikkenberg (foto).

Aan het OBI-project is meegewerkt door de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Brabant-Noord, Brabant-Zuidoost, Groningen, Haaglanden, Midden- en West-Brabant, Noord-Holland Noord, Rotterdam-Rijnmond, Twente, Utrecht, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Limburg, het Ministerie van Veiligheid en Justitie en Troned Safety Campus.

Louis Braillelaan 80      2719 EK  Zoetermeer      Tel: +31(0)88 353 12 12      Contact      Disclaimer      Sitemap
Bouwen met Staal  © 2019      Uitvoering: Bruikman Reclame  +  LinkmasterMonkey